KVF inviterer hermed til årsmøde – og indkalder til foreningens generalforsamling.

Årsmødet / generalforsamlingen afholdes torsdag den 24. maj 2018 kl. 11:00-20:00 i Sønderborg.

Mødestedet er Alsion ved Sønderborg Havn med efterfølgende besigtigelser.

Se program for dagen og tilmeld dig…

 

Dagsorden til generalforsamling:

1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning.

3.Indkomne forslag.

4.Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5.Orientering om budget og kontingenter for indeværende år

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

7.Kommende årsmøde.

8.Foreningens faglige virke og nærmeste mål.

9.Eventuelt.

 

Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen foreslår:

Helle Schou, Roskilde (modtager genvalg)

Roland Rasmussen, Kolding (modtager genvalg)

Manohari Tissera, Køge (modtager genvalg)

Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder (formandskandidat)

Hertil et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år samt suppleanter.

 

Forslag af 2 revisorer og 1 suppleant.

Jakob B, Mortensen, Silkeborg Kommune

Peter Kaas Nielsen, Odense Kommune

Jette Schmalfeldt, Odense Kommune, supp.

Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: kd.gr1537194949obekl1537194949is@mr1537194949b1537194949