Deltagelse i VEJFORUM – Viadania d. 3 december 2014

Kære KVF medlem VEJFORUM er allerede nu fuld besat, men der er et særligt tilbud fra Viadania d. 3. dec. fra 13 – 17 - et nyt ledelsesspor med fokus på rekruttering af unge. Der er 2 sessioner, med 3 kommunale indlæg, hvor et fra Tønder Kommune har jeres særlige interesse. Udklip fra artikel om indlægget ….”Målene i Tønder Kommunes naturfagsstrategi passer fint sammen med det formål som branchefællesskabet Viadania har, nemlig at skabe synlighed og interesse for vej- og trafikområdet og dermed understøtte rekrutteringen af kandidater, der kan blive fremtidens medarbejdere på området. Derfor har Tønder Kommune, Viadania og ”NTS -Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed” indledt et samarbejde om et udviklingsprojekt-NTS Centeret står som en naturlig samarbejdspartner mht. det pædagogiske og faglige og er en god medspiller i forhold til at matche den nye folkeskolereform”. Udviklingsprojektet starter senere i år, og KVF medlemmer får endnu et tilbud 3. marts 2015, hvor Viadania holder årsmøde/netværksmøde for i alt 8 faglige netværk ( hvoraf KVF er et af dem) Det er muligt at deltage til bare denne eftermiddag, ved henvendelse til: Synnøve Klitgård, Viadania På mail eller mobil 20101408. Hent programmet som pdf her

By | oktober 29th, 2014|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Deltagelse i VEJFORUM – Viadania d. 3 december 2014

Referat fra Kommunenetværksmødet den 4/9 2014

Thomas Gerulf fra Gentofte kommune bød velkommen til et pænt fremmøde på det 3. kommunenetværks møde, som fandt sted i Ringsted de 4. september. Winni Hansen fra VD fortalte om de nye tiltag omkring 2+1 veje, mens Britt Z. Skougaard fra DTU fortalte om de store data mængder, som transportvareundersøgelsen ligger inde med. Find referat fra mødet og slides fra præsentationer her.  

By | september 23rd, 2014|Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til Referat fra Kommunenetværksmødet den 4/9 2014

Sidste nyt fra bestyrelsen: Bestyrelsesmøde den 10. – 11. september 2014

På sit seneste bestyrelsesmøde den 10. - 11. september 2014 blev bl.a. behandlet KVF´s deltagelse i VEJFORUM den 4. - 5. december 2014, hvor KVF vil være at finde sammen med SAMKOM stand Med henblik på en prioritering af fremtidige vejregelarbejder forslår KVF, at der snarest muligt udsendes en bruttoliste herfor til KVF´s kontaktpersoner til kommentering / prioritering Vejdirektoratets ønske om at fremme sektorsamarbejdet mellem kommunerne og Vejdirektoratet blev besvaret med en række udfordringer, som bl.a. kan relateres til manglende regional vejplanlægning, og ønsket om, at Vejdirektoratet igen vil indtage den koordinerende rolle inden for eksempelvis Trafiksikkerhed og kampagne Dette efterår 2014 er der planlagt følgende TEMA-møder: VVM-screening for vejingeniører (23. og 30. oktober) Asfalt – vedligeholdelse, november 2014 Til foråret 2015 planlægges følgende : LAR (Lokal Afledning af Regnvand) Udlicitering af driftsopgaver Modulvogntog – trafikale udfordringer Synliggørelse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand Har du besøgt KVF´s nye hjemmeside www.KVF.dk? Find tidligere referater fra bestyrelsesmøder her.

By | september 18th, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til Sidste nyt fra bestyrelsen: Bestyrelsesmøde den 10. – 11. september 2014

Nye funktioner og mere dialog på www.vejnettet.dk

En række nye funktioner på www.vejnettet.dk vil fremover gøre det faglige forum nemmere at bruge. En evaluering sidste efterår pegede på et behov for at blive mindet om, at der er kommet nye indlæg og kommentarer. Derfor er det nu muligt at abonnere på mail-notifikationer, der skal hjælpe med at følge dialogen på www.vejnettet.dk, uden at du skal logge på i utide. Gå ind på Min side i hovedmenuen på www.vejnettet.dk og klik på Notifikationer. Her kan du vælge hvilke mail-notifikationer, du ønsker at modtage. De 506 medlemmer af www.vejnettet.dk har nu også glæde af en række andre nye funktioner. Det gælder bl.a., at man kan se hvor mange, der har læst de enkelte indlæg, en oversigt over de mest læste indlæg, samt antallet af kommentarer, de enkelte indlæg har fået. www.vejnettet.dk, der er udviklet i et samarbejde mellem KVF, Vejdirektoratet, KTC og KL, har eksisteret siden april 2013. Der er nu en gradvist voksende videndeling, og herfra skal der absolut lyde en opfordring til at gå ind på www.vejnettet.dk og bidrage til udveksling af erfaringer og viden. Du vil hurtigt opdage, at det ikke er tidkrævende, men at det tværtimod giver nogle informationer, som letter løsningen af arbejdsopgaverne. Lad dig inspirere af dine kollegers bidrag, og skriv selv de steder, hvor du har noget at bidrage med. Hvis du bliver opmærksom på mangler i de nye funktioner eller har forslag til forbedringer generelt, så skriv gerne til .

By | august 20th, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til Nye funktioner og mere dialog på www.vejnettet.dk

Er du med i KVF Trafiksikkerhedsnetværk – Sjælland?

Hvis du er med i KVF netværket på Sjælland, som mødes om spørgsmål om trafiksikkerhed, bør du lade dig registrere som kontaktperson i KVF. Brug formularen på denne side...

By | juli 7th, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til Er du med i KVF Trafiksikkerhedsnetværk – Sjælland?

Ny identitet til KVF – og ny kommunikationspraksis

I forbindelse med vedtagelsen af ny kommunikationsstrategi for KVF, vil der også blive indført en række nye rutiner i foreningens kommunikation til medlemmer. Kommunikationsstrategiens overordnede tema er 1 indgang - 1 udgang. I praksis vil dette betyde, at al kommunikation fra foreningen vil foregå via hjemmesiden - og at alle oplysninger om aktiviteter, vil blive udsendt herfra. Samtidigt bliver der oprettet en række formularer, som er tilgængelige for arrangører af temamøder  og lignende, som forud for en aktivitet, skal indtaste de nødvendige informationer via hjemmesiden. Samtidigt vil der heller ikke længere blive udsendt direkte mails og invitationer fra formand/ bestyrelse, men i stedet bliver der udsendt invitationer via foreningens nyhedsbrev. Der vil også være formularer til at indtaste nyheder og almindeligt statisk indhold til hjemmesiden (slides, tekster, billeder mm.). Sammen med ny hjemmeside og nyhedsbrev, er der implementeret et nyt koncept for tilmelding, så det vil forløbe i et mere professionelt flow. Selve processen omkring nyt logo og identitet, er foregået i foråret i samarbejde med KTC Sekretariatet, som også fungerer som administration for KVF - og altså også driver hjemmeside og nyhedsbrev for os. Hvis du har lyst til at se nærmere på den samlede identitet og designlinje, kan du downloade en pdf med detaljer om elementerne Der er nedsat et webudvalg, som sammen med formanden, har ansvaret for hjemmeside og kommunikation. Udvalget består af: Stig Langsager, Thomas Mculloch, Helle Schou og Anette Jensen Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte udvalget. Ved andre henvendelser om teknik og fejl på hjemmesiden, kontakt Mette Veggerby i KTC. , 2555 28224 Hjemmesiden er i øvrigt lavet i såkaldt "responsivt design", så den ser pæn ud i både smartphone og tablet. God fornøjelse [...]

By | juli 7th, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til Ny identitet til KVF – og ny kommunikationspraksis

Reportage fra KVF temamøde i Teknik & Miljø

I forbindelse med forårets temamøder omkring LED belysning, bestilte KVF en reportage, som nu er bragt i magasinet TEKNIK & MILJØ. Du kan læse artiklen online her på kvf.dk TeknikMiljo 06-2014_12062014_Skift til LED

By | juli 7th, 2014|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Reportage fra KVF temamøde i Teknik & Miljø

Nyt fra bestyrelsen

Du kan nu på hjemmesiden se den nye bestyrelse og også kigge lidt i referatet fra generalforsamlingen.

By | juli 3rd, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til Nyt fra bestyrelsen

Temamøde: Asfalt – vedligeholdelse (Kan vi få mere for pengene)

Mere information følger snarest. Dato 2014

By | juni 24th, 2014|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Temamøde: Asfalt – vedligeholdelse (Kan vi få mere for pengene)

Så er SAMKOM klar med en digital version af KommuneAtlasset

KommuneAtlasset er bygget op omkring faktakort med nøgletal på kommuneniveau inden for udvalgte vej- og trafikfaglige temaer. Faktakortene giver et visuelt billede af det valgte tema og giver brugerne et hurtigt overblik over hele landet. Farvemarkeringer viser, hvordan de enkelte kommuner ligger i forhold til hinanden inden for foruddefinerede intervaller. Kortene er klikbare og viser specifikke talværdier for de valgte kommuner. Disse data kan trækkes ud i en sammenligningstabel, som enten kan udskrives eller overføres til Excel. Find KommuneAtlasset på adressen kommuneatlas.samkom.dk.  

By | oktober 23rd, 2013|Nyheder|0 Comments