Sidste udkald for tilmelding til KVF årsmøde 2016!

Det er nu du skal tilmelde dig til KVF årsmøde og generalforsamling 2016! Årsmødet foregår i Køge d. 12. maj 2016. Der er sammensat et spændende program for dagen, som også byder på KVFs generalforsamling, hvor der bl.a. skal vælges ny formand for foreningen. Årsmødet afsluttes med middag på Hotel Niels Juel i Køge... Sidste frist for tilmelding er mandag d. 2. maj - kl. 23:59 - så skynd dig at melde dig til - det er GRATIS at deltage for foreningens medlemmer Program og tilmelding...

By | april 29th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Sidste udkald for tilmelding til KVF årsmøde 2016!

OBS! nye parkeringsforhold i Køge

Køge midtby er under omlægning, så derfor kan det være vanskeligt at finde parkering tæt på Køge Rådhus, hvor kVF årsmøde 2016 afvikles. Du kan herunnder downloade en oversigt over offentlige P-pladser i Køge midtby, med de aktuelle parkeringspladser mærket af. P-pladser i Køge Midtby

By | april 29th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til OBS! nye parkeringsforhold i Køge

Indkaldelse til KVF generalforsamling 2016

Hermed indkaldes til KVF generalforsamling 2016 i henhold til foreningens vedtægter 12. maj 2016, kl. 12.30 - 13.30 (der indledes med frokost kl. 12.00, årsmødet starter kl. 11.00) Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge, mødelokale ”Niels Juel” Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Indkomne forslag. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Orientering om budget og kontingent for indeværende år. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Og der mangler p.t. 1 suppleant til bestyrelsen (vælges for et år). Bestyrelsen foreslår: Bente Rands Mortensen, som ny formand Helle Schou, Roskilde, (genvalg til bestyrelsen), Manohari Tissera, Køge (genvalg til bestyrelsen), Roland Rasmussen (genvalg til bestyrelsen) Herudover skal vælges to suppleanter til bestyrelsen. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår torsdag den 18. maj 2017. Foreningens faglige virke og nærmeste mål. Eventuelt, herunder orientering om landsdækkende analyse af kommunal vejvedligeholdelse fra SAMKOM Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: Tilmelding til generalforsamlingen (og årsmøde) foretages via dette link

By | april 6th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Indkaldelse til KVF generalforsamling 2016

Byens gulv 2016 – rabat ved tidlig tilmelding

Sæt X i kalenderen 3. februar 2016 hvor Byens Gulv afholdes igen på Hotel Nyborg Strand. Der er mulighed for early bird rabat, ved tilmelding inden d. 11. december! Konferencen sætter fokus på befæstelser i forbindelse med leg og bevægelse, herunder skolebyggerier, transformation af industriområder og 'intelligente belægninger'. Læs mere her: http://www.byplanlab.dk/Byens_Gulv_2016

By | november 19th, 2015|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Byens gulv 2016 – rabat ved tidlig tilmelding

Kommunernes opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2014

Som opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan har KVF sammen med KL og Rådet for Sikker Trafik gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner for at afdække i hvor høj grad handlingsplanens tiltag er gennemført i kommunerne. Undersøgelsens fokus var på initiativer målrettet de bløde trafikanter. Af vedhæftede dokument fremgår besvarelserne fra 69 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet helt eller delvist. Dokumentet følger den nummereringsstruktur som handlingsplanen er opbygget efter. Læs opfølgningen...

By | oktober 26th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Kommunernes opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2014

Netværksdannelse i KVF

Hvis du har en god idé til et nyt netværk, vil KVF gerne hjælpe! KVF ønsker, at fremme viden og kompetence på vejområdet blandt de kommunale medarbejdere. Derfor er én af KVF’s hovedaktiviteter, at understøtte kollegiale netværk. Det betyder at foreningen tilbyder, at hjælpe med økonomisk støtte og praktisk hjælp, sidstnævnte via vores sekretariat KTC. Hvis du har en god idé/forslag til et nyt netværk, vil vi gerne hjælpe med at undersøge interessen/efterspørgslen blandt medlemmerne. Det kunne f.eks. være et netværk om tilgængelighed, belysning eller lignende. På nuværende tidspunkt findes der følgende fungerende netværk, der støttes af KVF: - Trafiksikkerhed - Signalanlæg Du er meget velkommen til at kontakte formanden eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at høre nærmere. Venlig hilsen Bestyrelsen

By | oktober 26th, 2015|Netværksmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Netværksdannelse i KVF

Referat af signalnetværksmøde

Nedenfor listes de forskellige indlæg der var i løbet af dagen, med et kort referat fra hver: 1. Indlæg om Københavns Kommunes erfaringer med RSMP-protokol og drift og vedligeholdelse. Maja Hyveled Jacobsen, Københavns Kommune, havde et spændende indlæg som først handlede om den åbne RSMP-protokol som nu er et krav i alle Københavns Kommunes udbud af styreapparater. Protokollen kan anvendes af alle og betyder at der opstår en mere fri konkurrence i udbudssituationer. I forbindelse med udbud af drift og vedligeholdelse har Københavns Kommune også fået et nyt overvågningssystem Road Monitoring System, RMS, som er Hol-landsk og som alle deres trafiksignaler skal kobles op på. Københavns Kommune har i forbindelse med udbud af drift og vedligeholdelse fået en stor genopretningspulje som skal gå til nye styreapparater og overvåg-ningssystem, modernisering af trafikstyring og skift fra glødepærer til LED. Københavns Kommunes drift- og vedligeholdelseskontrakt er en funktions-kontrakt, hvor entreprenøren har den største risiko, men hvor der er også er indledt et samarbejde om at minimere driftsomkostningerne. Kontrakten gæl-der i 8 år med mulighed for forlængelse i 2 år. Tilbudslisten på reservedele er uafhængig af entreprenøren og udbydes igen efter 4 år. Kontrakten indeholder et ”bod og bonus regime” som måles på responstider og oppetid. 2. Indlæg om forsøgsprojektet ”frit højresving” i Roskilde Kommune. Morten Heegaard Christensen, Roskilde Kommune, fortalte om at Roskilde Kommune har fået dispensation af Vejdirektoratet til etablering af frit højresving i 3 T-kryds i kommunen som forsøg. Forsøget har nu kørt i 3,5 år og dispensationen gælder til ultimo 2015. Der er gennemført en mindre evaluering, hvor adfærden i krydsene holdes op imod lignende kryds uden ”frit højresving”. Evalueringen viser at 90% af cyklisterne gennemfører højresving for rødt, hvor dette er tilladt. Hvor det [...]

By | juli 1st, 2015|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Referat af signalnetværksmøde

Landsdækkende analyse af den kommunale vejvedligeholdelsestilstand

I uge 23 fik alle landets kommuner via de tekniske direktører og vejchefer en invitation til deltagelse i en landsdækkende analyse af tilstanden på det kommunale vejnet. Formålet med analysen er at sætte fokus på kommunevejenes tilstand og at synliggøre det gennemsnitlige investeringsbehov i de deltagende kommuner og på landsplan. Analysen fokuserer på tilstanden og investeringsbehovet i forhold til den kapitalbevarende drift i forbindelse med følgende 7 elementer: kørebaner, afvandingselementer, cykelstier, fortove, broer/bygværker, gadebelysning og signalanlæg. Data indsamles indtil 1. oktober 2015 med henblik på en offentliggørelse af resultatet i forbindelse med Vejforum 2015. Læs mere om analysen her Analysen er sat i gang af det Strategiske direktørforum, hvor repræsentanter fra KTC, KL og Vejdirektoratet på direktørniveau mødes og drøfter den strategiske udvikling af vejsektoren. Analysen udføres i regi af SAMKOM – kommunernes og Vejdirektoratets samarbejde om det samlede vejnet.

By | juli 1st, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Landsdækkende analyse af den kommunale vejvedligeholdelsestilstand

KVF ønsker god sommer 2015

Kære kollega Sommervejret er på vej og nogle er på vej på ferie, mens andre venter lidt. Foreningens generalforsamling og årsmøde blev afholdt den 7. maj i Aarhus. På generalforsamlingen var der genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg. Herudover blev Inge Gjesager (Skive Kommune) og Regina B. Steiniche (Aarhus Kommune) valgt som suppleanter. Den nye bestyrelse med fotos kan ses her Efter generalforsamlingen og en spændende orientering om Aarhus bymidte ”set gennem en arkitekts briller” var der en besigtigelse af interessante bygninger, p-anlæg og infrastruktur ved de nye bydele ved havnen. Alt i alt en god dag med god stemning og spændende faglige input. God sommer! På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen Roland Rasmussen

By | juli 1st, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til KVF ønsker god sommer 2015

Temadag om funktionskontrakter

Vejregelgruppen for funktionskontrakter inviterer til temadag om funktionskontrakter med henblik på at få opsamlet 15 års erfaringer med belægningsvedligeholdelse i længerevarende kontrakter. Målgruppen er vejingeniører og teknikere i kommuner, hos rådgivere og asfaltentreprenører. Temadagen finder sted onsdag den 16. september 2015 i Middelfart. Du kan se program for temadagen og tilmelde dig her: http://www.asfaltindustrien.dk/vejfolk/arrangementer  (deltagelse er gratis)

By | juli 1st, 2015|Afholdte aktiviteter, Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til Temadag om funktionskontrakter

Spørgeskema om kommunernes indsats i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan

I denne uge modtager alle kommuner et spørgeskema, der skal belyse kommunernes indsats i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan. Vi håber, at I vil tage jer tid til at besvare spørgeskemaet, så vi får viden om kommunernes store indsats for trafiksikkerheden. Færdselssikkerhedskommissionen har i forbindelse med den ny handlingsplan en ambition om at offentliggøre et opfølgningsnotat hvert år. Notatet vil omtale de af planens initiativer som er igangsat. Det første notat er lavet i august 2014 og kan findes på KVFs hjemmeside. Opfølgningsnotatet kommer nemt til kun at indeholde de initiativer som igangsættes af de centrale myndigheder og organisationer, som Politiet, Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik. Så hvis ikke vi samler informationer ind direkte fra jer i kommunerne, så vil kommunernes trafiksikkerhedsindsats ikke være nævnt. Det vil ikke være retvisende, fordi kommunerne investerer både tid og penge i at forbedre trafiksikkerheden. Vi har valgt i år kun at følge op på de kommunale tiltag der er målrettet de bløde trafikanter, næste år er det muligt at vi vælger et andet fokusområde. Vi forventer at kunne præsentere de samlede resultater fra denne undersøgelse før sommeren 2015. Derfor beder vi dig om at sende dine svar senest d. 22. maj 2015.

By | maj 6th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Spørgeskema om kommunernes indsats i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan

Ny medlemskommune i KVF

Vi glæder os over, at vi nu kan byde velkommen til endnu en medlemskommune i Kommunalteknisk Vejforening! Struer Kommune har netop meldt sig ind i foreningen. Vi ser frem til at byde velkommen til en masse nye kontaktpersoner fra kommunen som lige som alle andre kommunale vejfolk, kan registrere sig i denne formular

By | april 12th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Ny medlemskommune i KVF

Indkaldelse til årsmøde i Viadania

Så er vi klar med programmet for årsmødet i Viadania. En stribe gode indlæg til inspiration. Efter frokost vil der være workshopaktiviteter, i tæt relation til indlæggene – vi ser frem til en god debat. Vi har samlet op fra ledelsessporet på VEJFORUM, og vi runder dagen af med at definere 2015 – 2017 indsatser i 3 nye netværk : Styrke branchens image Skabe partnerskab og samarbejde – med fokus på rekruttering Skabe anerkendelse hos de unge/studerende – motivation for studievalg En dag for ildsjæle !! Tilmeldingen sker her: http://www.vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=215906 Det er gratis at deltage. Hent programmet som .pdf Send gerne til en kollega der interesserer sig for emnet.

By | april 12th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Indkaldelse til årsmøde i Viadania

Vejnettet.dk har vokseværk – vil du være med til at bestemme?

Kære kollega i vejsektoren Vejnettet.dk har to faglige temaer ”Trafiksikkerhed” og ”Vejjura/vejmyndighed” og anvendes i dag aktivt, som fagligt videndelingsforum for medarbejdere i vejsektoren. Tiden er derfor kommet til at undersøge, om der er behov for videndeling på tværs af vejmyndigheder indenfor andre faglige områder. SAMKOM har derfor udarbejdet et kort spørgeskema, som vi håber, du vil bruge 5 minutter af din tid til at svare på – også selvom du i dag måske ikke er medlem af Vejnettet.dk. Klik her for at være med https://da.surveymonkey.com/s/9JJSTKP - eller indsæt adressen i din browser. Spørgeskemaet skal være udfyldt senest den 16. april 2015. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at finde frem til, hvilke emner der har potentiale for dialog og videndeling for både medarbejdere i kommunerne og Vejdirektoratet. Dine svar vil hjælpe os til at se, om der er behov for flere faglige temaer. Du kan desuden angive, hvilke emner, der er særligt interessante for dig. Om Vejnettet.dk Vejnettet.dk er vejsektorens videndelingsforum for medarbejdere fra kommuner og Vejdirektoratet. Alle kommuner er repræsenteret og alle kan udveksle erfaringer, dele viden og hjælpe hinanden med at finde svar på faglige problemstillinger på en effektiv og hurtig måde. Vejnettet er et lukket forum, hvor kun medlemmer kan få adgang, hvilket sikrer en fortrolig videndeling og erfaringsudveksling. Vejnettet administreres af SAMKOM, som er et landsdækkende samarbejdsforum mellem KTC - Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet.

By | marts 25th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Vejnettet.dk har vokseværk – vil du være med til at bestemme?

Ny erfagruppe om signalanlæg

KVF har længe ønsket at styrke netværksdannelsen for drift af signalanlæg. Det har vi nu har fået mulighed for og derfor inviteres du til erfa- og netværksmøde torsdag den 4. juni 2015 i Odense. Vi forventer at mødet vil vare minimum 4 timer. For nogle år siden forsøgte KVF at danne et netværk for drift af signalanlæg. Der blev afholdt et møde med stor tilslutning og der var ligeledes stor interesse for at oprette netværk, som kunne mødes med jævne mellemrum og udveksle erfaringer og ny viden. KVF vil med dette initiativ arbejde for, at dette nu kan lykkes. Sæt derfor kryds i kalenderen – nærmere om program og sted følger snarest. Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, får du en direkte invitation Bestyrelsen

By | marts 19th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Ny erfagruppe om signalanlæg

Sidste nyt fra bestyrelsen

Sæt kryds i kalenderen til KVF’s årsmøde og generalforsamling. Det afholdes torsdag den 7. maj 2015 i Aarhus. Bestyrelsen er i gang med de sidste detaljer til programmet. Der planlægges en tur rundt i Aarhus efter generalforsamlingen, hvor vi skal se og høre om spændende projekter. Detaljeret program udsendes sidst i marts måned. På sit seneste bestyrelsesmøde den 24. – 25. februar 2015 blev bl.a. behandlet: Oprettelse af ny erfa-gruppe om drift af signalanlæg Planlægning af kommende tema-møder for KVF-medlemmer Udlicitering og konkurrenceudsættelse Signalanlæg Modulvogntog Trafiksikkerhed Tilsyn med anlægsopgaver (herunder myndighedsrollen) Invitation til de enkelte møder udsendes 1-2 måneder før afholdelse.

By | marts 2nd, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Sidste nyt fra bestyrelsen

Invitation til åbning af Agerlandsvej

Kom til åbningen af Danmarks første offentlige permeable asfaltvej. Agerlandsvej i Odense S er blevet udstyret med en helt ny type asfalt, der kan tackle nutidens og fremtidens klimaudfordringer. Odense Kommune og VandCenter Syd inviterer til den officielle åbning af Agerlandsvej, hvor du kan høre mere om byggeprocessen og møde fagfolkene bag projektet. Tid og sted Åbningen finder sted onsdag den 19. november kl. 15:30 på Agerlandsvej. Program • Åbningstale ved by- og kulturrådmand Jane Jegind • ”Det røde bånd klippes” - Jane Jegind åbner for vand fra tankvogn • Gåtur på den nye vej og ”kast en spand vand på vejen” • Hør mere om asfalten og opbygningen ved NCC-stand • Mulighed for at stille spørgsmål til projektets ingeniører og teknikere En pølsevogn serverer i løbet af åbningen lidt til ganen. Tilmelding Tilmelding er ikke nødvendig, du møder bare op på vejen. Kontakt Spørgsmål til arrangementet kan stilles til Martin Westerboe Sørensen fra VandCenter Syd på e-mail: Agerlandsvej-projektet Den gamle, hullede vej er blevet udskiftet med ny, der er permeabel. Permeabel betyder, at vejen består af asfalt, der har små utætheder, der kan opfange regnvand og lade det sive i jorden – frem for at lade vandet løbe i kloakken. Det er en innovativ og bæredygtig løsning, der aflaster kloaksystemet og giver beboerne en ny-renoveret vej.

By | november 14th, 2014|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Invitation til åbning af Agerlandsvej

KVF skabeloner til diverse dokumenter

KVFs logo og hjemmeside afspejler KVF og de aktiviteter, vi står for. Det er KVFs ansigt udadtil. Derfor er der lavet layout af diverse dokumenter (brev, dagsordner, referater)  for at skabe en ensartet og troværdig kommunikation. Derfor har vi lagt diverse skabeloner til dokumenter; brevpapir, powerpoint præsentationer og mødereferater op på hjemmesiden, som nemt og hurtigt kan hentes ned til formålet. Hent skabelonerne ned på din computer ved at klikke på teksten under dokumentet. Herefter tilføjer du blot dit ønskede indhold i dokumentet og gemmer det ned på din computer. Hent KVF skabelonerne her

By | oktober 30th, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til KVF skabeloner til diverse dokumenter

Deltagelse i VEJFORUM – Viadania d. 3 december 2014

Kære KVF medlem VEJFORUM er allerede nu fuld besat, men der er et særligt tilbud fra Viadania d. 3. dec. fra 13 – 17 - et nyt ledelsesspor med fokus på rekruttering af unge. Der er 2 sessioner, med 3 kommunale indlæg, hvor et fra Tønder Kommune har jeres særlige interesse. Udklip fra artikel om indlægget ….”Målene i Tønder Kommunes naturfagsstrategi passer fint sammen med det formål som branchefællesskabet Viadania har, nemlig at skabe synlighed og interesse for vej- og trafikområdet og dermed understøtte rekrutteringen af kandidater, der kan blive fremtidens medarbejdere på området. Derfor har Tønder Kommune, Viadania og ”NTS -Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed” indledt et samarbejde om et udviklingsprojekt-NTS Centeret står som en naturlig samarbejdspartner mht. det pædagogiske og faglige og er en god medspiller i forhold til at matche den nye folkeskolereform”. Udviklingsprojektet starter senere i år, og KVF medlemmer får endnu et tilbud 3. marts 2015, hvor Viadania holder årsmøde/netværksmøde for i alt 8 faglige netværk ( hvoraf KVF er et af dem) Det er muligt at deltage til bare denne eftermiddag, ved henvendelse til: Synnøve Klitgård, Viadania På mail eller mobil 20101408. Hent programmet som pdf her

By | oktober 29th, 2014|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Deltagelse i VEJFORUM – Viadania d. 3 december 2014

Referat fra Kommunenetværksmødet den 4/9 2014

Thomas Gerulf fra Gentofte kommune bød velkommen til et pænt fremmøde på det 3. kommunenetværks møde, som fandt sted i Ringsted de 4. september. Winni Hansen fra VD fortalte om de nye tiltag omkring 2+1 veje, mens Britt Z. Skougaard fra DTU fortalte om de store data mængder, som transportvareundersøgelsen ligger inde med. Find referat fra mødet og slides fra præsentationer her.  

By | september 23rd, 2014|Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til Referat fra Kommunenetværksmødet den 4/9 2014