Invitation til temamøde om modulvogntog i Silkeborg og Næstved

KVF inviterer hermed til temamøde om modulvogntog - men vi er lidt sent ude, så frist for tilmelding er kort!... Skynd dig at tilmelde dig eet af de to arrangementer, du finder links til tilmelding nederst på siden... Myndighedsbehandling af og projektering til modulvogntog Temamødet kommer omkring udformning af kryds og strækninger, som skal ombygges for at tilgodese modulvogntogs pladsbehov. Hvad er modulvogntog, hvilke regler gælder, og hvad ved vi om deres betydning for trafiksikkerheden? Hvordan opretholdes en trafiksikker afvikling af den øvrige trafik herunder de lette trafikanter? Hvad står der om udformningen af vejanlæg til modulvogntog i den nye vejregelsamling "Planlægning og projektering af vejanlæg for modulvogntog" samt i den nye vejafmærkningsbekendtgørelse? Hvad er proceduren for ansøgning om tilladelse til kørsel med modulvogntog gennem udvalgte strækninger? Oplæg af civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor Rikke Hougaard Sørensen, Hougaard Trafik og civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor Jan Luxenburger, Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik De 2 trafiksikkerhedsrevisorer har lavet trafiksikkerhedsrevision på op mod 100 modulvogntogsprojekter på hhv. stats- og kommuneveje i Danmark. De har også været med til at udforme den nye virksomhedsordning for modulvogntog og hjulpet virksomheder og kommuner med nye ruter. Registrering af modulvogntog på vejnettet Hvordan tælles og registreres modulvogntog i dag? Hvilket måleudstyr findes der, og er målingerne i virkeligheden korrekte? Den bedste form for registrering er manuel, men det er også den dyreste. Oplæg af Benny Nissen, indehaver af ATKI. Hvor og hvornår? Silkeborg: Torsdag den 24. november 2016, kl. 13-16 Silkeborg Kommune Mødelokale C226, 2. sal Søvej 1, 8600 Silkeborg Pris: Gratis! Tilmeldingsfrist: 22. november 2016 kl. 12.00 Tilmeld dig til temamødet i Silkeborg... Næstved: Onsdag den 30. november 2016, kl. 13-16 Atki Transportbuen 9 4700 Næstved Pris: Gratis! Tilmeldingsfrist: 28. november 2016 kl. 12.00 Tilmeld [...]

By | november 17th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til Invitation til temamøde om modulvogntog i Silkeborg og Næstved

Konferencen Byens Gulv i nyt format

Konferencen Byens gulv, som i 2017 afholdes den 1. februar, beskæftiger sig med alle aspekter af vores belagte arealer fra planlægning til anlæg og drift. Programmet for 2017 rummer blandt andet en gennemgang af den igangværende omlægning af Gellerupparken uden for Aarhus, hvor arealerne mellem boligerne kommer til at spille en central rolle for omstillingen af området. Branchens egne kvalitetsprojekter skal på banen De internationalt anerkendte schweizske landskabsarkitekter Lukas Schweingruber og Robin Winogrond fra tegnestuen Studio Vulkan i Zürich er hovedtalere ved åbningen af konferencen, mens dagen afrundes af den danske hovedtaler Søren Gabriel fra ingeniørfirmaet Orbicon, som gennem en menneskealder har beskæftiget sig med byplanlægning og klimatilpasning. Som et nyt initiativ inviteres branchen nu til at byde ind med egne oplæg. ”Vi kender ikke alle de spændende projekter, der bliver arbejdet med rundt om i landet. Derfor lægger vi nu op til, at branchen selv skal foreslå oplæg, så vi også får de gode projekter med, som ikke har fået opmærksomhed. Vi tror på, at der er en stor læring i at høre om konkrete erfaringer” siger Ny Weisser Øhlenschlæger fra Dansk Byplanlaboratorium, som er medarrangør af konferencen. Fremsendelse af forslag til oplæg fra branchen skal ske inden den 14. oktober. Læs mere på www.byensgulv.dk, hvor der er yderligere info om tilmelding og fremsendelse af forslag til oplæg. Tilmeld nu og spar Det koster 2.250 kr. ekskl. moms at deltage i konferencen, men hvis man tilmelder sig inden den 1. december, er prisen kun 1.750 kr. Fakta om Byens Gulv Konferencen Byens Gulv afholdes på Hotel Nyborg Strand den 1. februar. Det er parallelt med konferencen en virksomhedsmesse, hvor leverandører kan vise deres ydelser eller produkter frem Formålet med konferencen er at samle alle [...]

By | november 17th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Konferencen Byens Gulv i nyt format

KVF temamøde om Modulvogntog

Sæt kryds i kalenderen den 24. eller 30. november 2016, hvor KVF afholder temamøde om Modulvogntog - med fokus på håndtering af ansøgninger og nye regler for afmærkning. Mødet afholdes: - den 24. november 2016 i Silkeborg - den 30. november 2016 i Næstved begge steder kl. 13-16 Indlægsholdere er: Rikke Hougaard Sørensen (Hougaard Trafik) og Jan Luxenburger (Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik) Endelig invitation og mulighed for tilmelding følger snarest.

By | november 6th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til KVF temamøde om Modulvogntog

Vejdirektoratet afholder ikke Kommuneworkshop i 2017

Vejdirektoratet afholder ikke den årlige kommuneworkshop i 2017, men ser frem til at møde kommunerne på Vejforum, Vejman.dk årsmøde,Trafiksikkerhedskonferencen, Cykelkonferencen, Trafikdage mm. Vejdirektoratet bruger mange ressourcer på at bidrage til, at vejsektoren udvikles og til at vejnettet opleves ensartet på tværs af vejmyndigheder. Aktiviteterne i forhold til vejsektoren omfatter såvel viden og værktøjer, som IV-ydelser til kommunerne, og foregår i mange fora, bl.a. konferencer, netværk, møder mv. Vejdirektoratet lægger stor vægt på at fastholde vores kommunerettede aktiviteter, men der er også på dette område brug for at gøre tingene på en måde, der kræver færre ressourcer. I 2017 kommer Vejdirektoratet ikke til at afholde den årlige Kommuneworkshop. Kommuneworkshoppen er meget populær og velbesøgt, men er samtidig én ud af flere meget ressourcekrævende aktiviteter, som Vejdirektoratet gennemfører i sektoren. I en tid hvor Vejdirektoratet, som så mange andre offentlige institutioner skal agere omkostningsbevidst, er der behov for at se på, hvordan vi kan indfri kommunernes og Vejdirektoratets behov for fælles aktiviteter og præsentation af ydelser, viden og værktøjer på andre måder, end vi gør i dag. Kommuneworkshoppen har været afholdt siden 1995 som et gratis arrangement for fagfolk fra vej- og trafikområdet. Deltagerne kommer for at få ny viden, inspiration og for at styrke netværket. I den kommende tid vil der foregå et arbejde med at se på, om de øvrige arrangementer og aktiviteter vi har i vejsektoren kan udvikles og tilpasses, så vi også fremadrettet kan tilbyde vores IV-kunder en god service. Kommunerne er én af Vejdirektoratets vigtigste samarbejdspartnere, og Vejdirektoratet er opsat på at finde en form, som både giver god mening og værdi for både Vejdirektoratet og for kommunerne. Kommunerne vil i 2017 stadig kunne møde Vejdirektoratet på Vejforum, Vejman.dk årsmøde, Trafiksikkerhedskonferencen, Cykelkonferencen, [...]

By | november 6th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Vejdirektoratet afholder ikke Kommuneworkshop i 2017

Trafik-netværksmøde 29. september 2016

Kære alle sammen! Der inviteres nu til kommunenetværksmøde nr.7 for kommunale trafiksikkerhedsmedarbejdere fra kommuner øst for Storebælt. Der er nu igen taget initiativ til, at vi kan mødes på regionalt niveau og drøfte det praktiske arbejde og samarbejde om veje og trafik. Mødet den 10/3 forløb godt med oplæg fra Cowi om skoleveje, rådet fortalte om deres årsprogram, og det gjorde politiet også, vi tog selv en række diskussioner op om vores daglige problemer. Vi har nu lavet et årshjul over kommunernes mødeaktiviteter i årets løb, og fremover vil vores netværksmøder blive afholdt i uge 10 og uge 39, da det se ud til ikke at kollidere med andre møder. 29. september 2016 09:30 - 15:00 Ringsted Brandvæsen Rønnedevej 11 4100 Ringsted 360,00 kr. Tilmeldingsfrist: 15. september 2016 Læs program og gå til tilmelding...

By | september 6th, 2016|Afholdte aktiviteter, Netværksmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Trafik-netværksmøde 29. september 2016

Brug vores fælles vejregler

KVF opfordrer til, at kommunerne bruger Vejreglerne, der udvikles i et bredt samarbejde på tværs af sektoren. Vejreglerne dækker over et ganske omfattende bibliotek af viden, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet med at planlægge, projektere, udbyde og drive vejene. Ny viden bliver løbende indarbejdet i eksisterende eller nye Vejregler, og du kan finde det hele gratis på Vejreglernes hjemmeside, vejregler.lovportaler.dk. Du kan også tilmelde dig Vejreglernes nyhedsbrev på vejregler.dk. Vejreglerne er med til at sikre, at det danske vejnet er fremkommeligt, tilgængeligt og trafiksikkert med fokus på miljø, klima og bæredygtighed. Så brug Vejreglerne og stil krav til jeres samarbejdspartnere om det samme.

By | september 6th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Brug vores fælles vejregler

KVF årsmøde og generalforsamling 2016 – referater og billeder

KVF årsmøde 2016 - Referat og årsberetning KVF’s årsmøde og generalforsamling 2016 blev afholdt i Køge Kommune med det største antal deltagere nogensinde. De var med på en rundtur til nogle af de mange udviklingsprojekter. Den 12. maj holdt KVF’s årsmøde og generalforsamling. Det blev i år afholdt i Køge Kommune, der oplever en rivende udvikling i disse år med en række store bygge- og anlægsprojekter. Dagen bød på spændende indlæg om Køge By, En by i forandring og udbygning af Køge Rådhus. 35 deltagere var på rundtur til nogle af de mange anlægsarbejder i kommunen, der bl.a. bød på et stop ved den kommende Køge Nord Station og den nye jernbane, København-Ringsted, der er den første højhastighedsbane i Danmark. Herefter gik turen til Køge Jorddepot der for Køge Havn de kommende år udvider med hele 72 hektar. Anlægsarbejderne omfatter bl.a. spunsning af ny kaj til Unitterminal, uddybning af havne og sejlrende til 9,5 meter, etablering at dækmoler, etablering af kaj udstyr osv. til en moderne erhvervshavn, der vil gøre det muligt at modtage skibe fra en række destinationer i Østersøområdet. Anlægssummen for arbejderne udgører 1 mia. kr. Endelig kom deltagerne med til byggemodning til den nye bydel og midlertidige byrum – ”Livet før byen – Byen før livet” på Søndre Havn. Byudviklingsselskabet Køge Kyst P/S står for dette udviklingsprojekt, hvor der bliver arbejdet ihærdigt med at skabe liv på det gamle havneområde, inden beboerne flytter ind. Årsmødet sluttede med en dejlig tre retters middag på Hotel Niels Juel i Køge. Tak til alle fremmødte deltagere og på gensyn til KVFs årsmøde og generalforsamling 2017. Du kan herunder finde referat fra generalforsamling, formandsberetning, samt billeder fra dagen.   KVF generalforsamling 2016 - referat KVF [...]

By | juni 20th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til KVF årsmøde og generalforsamling 2016 – referater og billeder

Ny Formand i KVF – Bente Rands Mortensen

Ingeniør Bente Rands Mortensen, Vej & Trafik i Silkeborg kommune, er valgt som ny formand for KVF – Kommunal vejteknisk forening. Hun afløser Roland Rasmussen, Kolding kommune, der fortsætter som menigt medlem af KVFs bestyrelse. Hun har været med i KVFs bestyrelse siden 2010. Bente Rands Mortensen har været ansat hos Silkeborg kommune ad flere omgange sidst fra 2009, og har også i en periode siddet i byrådet. Hun har i perioden 2007 til 2009 været ansat hos COWI og har tidligere været ansat i Århus Amt, Fyns Amt og Hinnerup kommune. Bente Rands Mortensen er ingeniøruddannet fra Odense Teknikum. ”Jeg glæder mig til opgaven som formand for KVF”, siger Bente Rands Mortensen. ” Det er vigtigere end nogen sinde at samarbejde og have et tæt netværk imellem kommunerne på vejområdet. Der er mangel på faglige medarbejdere på vejområdet, så vi må dele viden og støtte os til hinanden i det faglige netværk for for at opretholde den kommunale kompetence på vejområdet”.  ” Desværre kommer vejfolkene som regel i kategorien ”kolde hænder” og er derfor meget udsatte når  sparekniven svinges. Det til trods at f. eks uheld på vejene koster samfundet dyrt".

By | maj 20th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Ny Formand i KVF – Bente Rands Mortensen

KVF temamøde om signalanlæg

KVF har længe ønsket at styrke netværksdannelsen på området signalanlæg. Derfor har du nu mulighed for aktivt at støtte dette netværk. KVF vil sammen med Vejdirektoratet (Jonas Olesen fra Cowi, som har skrevet håndbogen) gennemgå det nye udkast til ”Håndbog om trafikteknisk drift af trafiksignalanlæg” Trafikteknisk drift af trafiksignalanlæg kan bidrage til at udskyde eller reducere behovet for fysiske udbygninger af kryds og veje. Omkostningerne til trafikteknisk drift er erfaringsvist små sammenlignet med omkostninger til fysiske udbygninger. Derfor er der god grund til at fokusere på at optimere trafiksignalanlæg gennem den trafiktekniske drift inden andre løsninger, som eksempelvis fysiske om- eller udbygninger, bringes i spil. I håndbogen anvises konkrete metoder og værktøjer til at systematisere og gennemføre den trafiktekniske drift. Udkastet vil blive tilsendt mødedeltagerne inden mødet. Programmet er ikke endelig fastlagt, men blandt følgende: • Overvågning af signalanlæg, • Detektering ved spoler, radar, video, hvad skal man vælge? • Samordning af signalanlæg, Busprioritering • Udbud af drift og vedligehold hvor flere kommuner går sammen • Trafikplanlægning i trafiksignaler i forbindelse med større anlægsarbejder og koordinering af gravearbejder generelt • Den nye vejlov og kravet om koordinering, som nu ligger hos entreprenøren • Registrering af trafiksignalers ledninger i LER • Priser på reservedele Dato: 21. juni 2016 10:00 - 15:00 Sted: Kolding Kommune, By og Udviklingsafdelingen. Nytorv 11, 6000 Kolding Pris pr. deltager kr. 300,- (ekskl. moms) Max deltagere: 45 Gå til tilmeldingssiden...

By | maj 19th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til KVF temamøde om signalanlæg

Sidste udkald for tilmelding til KVF årsmøde 2016!

Det er nu du skal tilmelde dig til KVF årsmøde og generalforsamling 2016! Årsmødet foregår i Køge d. 12. maj 2016. Der er sammensat et spændende program for dagen, som også byder på KVFs generalforsamling, hvor der bl.a. skal vælges ny formand for foreningen. Årsmødet afsluttes med middag på Hotel Niels Juel i Køge... Sidste frist for tilmelding er mandag d. 2. maj - kl. 23:59 - så skynd dig at melde dig til - det er GRATIS at deltage for foreningens medlemmer Program og tilmelding...

By | april 29th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Sidste udkald for tilmelding til KVF årsmøde 2016!

OBS! nye parkeringsforhold i Køge

Køge midtby er under omlægning, så derfor kan det være vanskeligt at finde parkering tæt på Køge Rådhus, hvor kVF årsmøde 2016 afvikles. Du kan herunnder downloade en oversigt over offentlige P-pladser i Køge midtby, med de aktuelle parkeringspladser mærket af. P-pladser i Køge Midtby

By | april 29th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til OBS! nye parkeringsforhold i Køge

Indkaldelse til KVF generalforsamling 2016

Hermed indkaldes til KVF generalforsamling 2016 i henhold til foreningens vedtægter 12. maj 2016, kl. 12.30 - 13.30 (der indledes med frokost kl. 12.00, årsmødet starter kl. 11.00) Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge, mødelokale ”Niels Juel” Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Indkomne forslag. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Orientering om budget og kontingent for indeværende år. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Og der mangler p.t. 1 suppleant til bestyrelsen (vælges for et år). Bestyrelsen foreslår: Bente Rands Mortensen, som ny formand Helle Schou, Roskilde, (genvalg til bestyrelsen), Manohari Tissera, Køge (genvalg til bestyrelsen), Roland Rasmussen (genvalg til bestyrelsen) Herudover skal vælges to suppleanter til bestyrelsen. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår torsdag den 18. maj 2017. Foreningens faglige virke og nærmeste mål. Eventuelt, herunder orientering om landsdækkende analyse af kommunal vejvedligeholdelse fra SAMKOM Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: *protected email* Tilmelding til generalforsamlingen (og årsmøde) foretages via dette link

By | april 6th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Indkaldelse til KVF generalforsamling 2016

Byens gulv 2016 – rabat ved tidlig tilmelding

Sæt X i kalenderen 3. februar 2016 hvor Byens Gulv afholdes igen på Hotel Nyborg Strand. Der er mulighed for early bird rabat, ved tilmelding inden d. 11. december! Konferencen sætter fokus på befæstelser i forbindelse med leg og bevægelse, herunder skolebyggerier, transformation af industriområder og 'intelligente belægninger'. Læs mere her: http://www.byplanlab.dk/Byens_Gulv_2016

By | november 19th, 2015|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Byens gulv 2016 – rabat ved tidlig tilmelding

Kommunernes opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2014

Som opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan har KVF sammen med KL og Rådet for Sikker Trafik gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner for at afdække i hvor høj grad handlingsplanens tiltag er gennemført i kommunerne. Undersøgelsens fokus var på initiativer målrettet de bløde trafikanter. Af vedhæftede dokument fremgår besvarelserne fra 69 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet helt eller delvist. Dokumentet følger den nummereringsstruktur som handlingsplanen er opbygget efter. Læs opfølgningen...

By | oktober 26th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Kommunernes opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2014

Netværksdannelse i KVF

Hvis du har en god idé til et nyt netværk, vil KVF gerne hjælpe! KVF ønsker, at fremme viden og kompetence på vejområdet blandt de kommunale medarbejdere. Derfor er én af KVF’s hovedaktiviteter, at understøtte kollegiale netværk. Det betyder at foreningen tilbyder, at hjælpe med økonomisk støtte og praktisk hjælp, sidstnævnte via vores sekretariat KTC. Hvis du har en god idé/forslag til et nyt netværk, vil vi gerne hjælpe med at undersøge interessen/efterspørgslen blandt medlemmerne. Det kunne f.eks. være et netværk om tilgængelighed, belysning eller lignende. På nuværende tidspunkt findes der følgende fungerende netværk, der støttes af KVF: - Trafiksikkerhed - Signalanlæg Du er meget velkommen til at kontakte formanden eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at høre nærmere. Venlig hilsen Bestyrelsen

By | oktober 26th, 2015|Netværksmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Netværksdannelse i KVF

Referat af signalnetværksmøde

Nedenfor listes de forskellige indlæg der var i løbet af dagen, med et kort referat fra hver: 1. Indlæg om Københavns Kommunes erfaringer med RSMP-protokol og drift og vedligeholdelse. Maja Hyveled Jacobsen, Københavns Kommune, havde et spændende indlæg som først handlede om den åbne RSMP-protokol som nu er et krav i alle Københavns Kommunes udbud af styreapparater. Protokollen kan anvendes af alle og betyder at der opstår en mere fri konkurrence i udbudssituationer. I forbindelse med udbud af drift og vedligeholdelse har Københavns Kommune også fået et nyt overvågningssystem Road Monitoring System, RMS, som er Hol-landsk og som alle deres trafiksignaler skal kobles op på. Københavns Kommune har i forbindelse med udbud af drift og vedligeholdelse fået en stor genopretningspulje som skal gå til nye styreapparater og overvåg-ningssystem, modernisering af trafikstyring og skift fra glødepærer til LED. Københavns Kommunes drift- og vedligeholdelseskontrakt er en funktions-kontrakt, hvor entreprenøren har den største risiko, men hvor der er også er indledt et samarbejde om at minimere driftsomkostningerne. Kontrakten gæl-der i 8 år med mulighed for forlængelse i 2 år. Tilbudslisten på reservedele er uafhængig af entreprenøren og udbydes igen efter 4 år. Kontrakten indeholder et ”bod og bonus regime” som måles på responstider og oppetid. 2. Indlæg om forsøgsprojektet ”frit højresving” i Roskilde Kommune. Morten Heegaard Christensen, Roskilde Kommune, fortalte om at Roskilde Kommune har fået dispensation af Vejdirektoratet til etablering af frit højresving i 3 T-kryds i kommunen som forsøg. Forsøget har nu kørt i 3,5 år og dispensationen gælder til ultimo 2015. Der er gennemført en mindre evaluering, hvor adfærden i krydsene holdes op imod lignende kryds uden ”frit højresving”. Evalueringen viser at 90% af cyklisterne gennemfører højresving for rødt, hvor dette er tilladt. Hvor det [...]

By | juli 1st, 2015|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Referat af signalnetværksmøde

Temadag om funktionskontrakter

Vejregelgruppen for funktionskontrakter inviterer til temadag om funktionskontrakter med henblik på at få opsamlet 15 års erfaringer med belægningsvedligeholdelse i længerevarende kontrakter. Målgruppen er vejingeniører og teknikere i kommuner, hos rådgivere og asfaltentreprenører. Temadagen finder sted onsdag den 16. september 2015 i Middelfart. Du kan se program for temadagen og tilmelde dig her: http://www.asfaltindustrien.dk/vejfolk/arrangementer  (deltagelse er gratis)

By | juli 1st, 2015|Afholdte aktiviteter, Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til Temadag om funktionskontrakter

Landsdækkende analyse af den kommunale vejvedligeholdelsestilstand

I uge 23 fik alle landets kommuner via de tekniske direktører og vejchefer en invitation til deltagelse i en landsdækkende analyse af tilstanden på det kommunale vejnet. Formålet med analysen er at sætte fokus på kommunevejenes tilstand og at synliggøre det gennemsnitlige investeringsbehov i de deltagende kommuner og på landsplan. Analysen fokuserer på tilstanden og investeringsbehovet i forhold til den kapitalbevarende drift i forbindelse med følgende 7 elementer: kørebaner, afvandingselementer, cykelstier, fortove, broer/bygværker, gadebelysning og signalanlæg. Data indsamles indtil 1. oktober 2015 med henblik på en offentliggørelse af resultatet i forbindelse med Vejforum 2015. Læs mere om analysen her Analysen er sat i gang af det Strategiske direktørforum, hvor repræsentanter fra KTC, KL og Vejdirektoratet på direktørniveau mødes og drøfter den strategiske udvikling af vejsektoren. Analysen udføres i regi af SAMKOM – kommunernes og Vejdirektoratets samarbejde om det samlede vejnet.

By | juli 1st, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Landsdækkende analyse af den kommunale vejvedligeholdelsestilstand

KVF ønsker god sommer 2015

Kære kollega Sommervejret er på vej og nogle er på vej på ferie, mens andre venter lidt. Foreningens generalforsamling og årsmøde blev afholdt den 7. maj i Aarhus. På generalforsamlingen var der genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg. Herudover blev Inge Gjesager (Skive Kommune) og Regina B. Steiniche (Aarhus Kommune) valgt som suppleanter. Den nye bestyrelse med fotos kan ses her Efter generalforsamlingen og en spændende orientering om Aarhus bymidte ”set gennem en arkitekts briller” var der en besigtigelse af interessante bygninger, p-anlæg og infrastruktur ved de nye bydele ved havnen. Alt i alt en god dag med god stemning og spændende faglige input. God sommer! På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen Roland Rasmussen

By | juli 1st, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til KVF ønsker god sommer 2015

Spørgeskema om kommunernes indsats i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan

I denne uge modtager alle kommuner et spørgeskema, der skal belyse kommunernes indsats i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan. Vi håber, at I vil tage jer tid til at besvare spørgeskemaet, så vi får viden om kommunernes store indsats for trafiksikkerheden. Færdselssikkerhedskommissionen har i forbindelse med den ny handlingsplan en ambition om at offentliggøre et opfølgningsnotat hvert år. Notatet vil omtale de af planens initiativer som er igangsat. Det første notat er lavet i august 2014 og kan findes på KVFs hjemmeside. Opfølgningsnotatet kommer nemt til kun at indeholde de initiativer som igangsættes af de centrale myndigheder og organisationer, som Politiet, Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik. Så hvis ikke vi samler informationer ind direkte fra jer i kommunerne, så vil kommunernes trafiksikkerhedsindsats ikke være nævnt. Det vil ikke være retvisende, fordi kommunerne investerer både tid og penge i at forbedre trafiksikkerheden. Vi har valgt i år kun at følge op på de kommunale tiltag der er målrettet de bløde trafikanter, næste år er det muligt at vi vælger et andet fokusområde. Vi forventer at kunne præsentere de samlede resultater fra denne undersøgelse før sommeren 2015. Derfor beder vi dig om at sende dine svar senest d. 22. maj 2015.

By | maj 6th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Spørgeskema om kommunernes indsats i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan