KVF indkalder til generalforsamling – 28. maj 2020

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 28. maj 2020 kl. 11.00-12.00. Pga. covid-19 afholdes mødet virtuelt. Dagsorden til generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 5. Orientering om budget og kontingent for indeværende år. 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslår for 2 år: Formand Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem Helle Schou, Roskilde Kommune (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem Manohari Tissera, Køge Kommune (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem Roland Rasmussen, tidl. Kolding Kommune (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem på valg for ét år, da Rasmus W. Jensen, Vesthimmerland har måtte melde varigt forfald, så supplement er indtrådt i årets løb i stedet. Bestyrelsen foreslår: Bestyrelsesmedlem Anne Bjorholm, Haderslev Kommune (modtager genvalg) 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Revisor Jakob B. Mortensen, Silkeborg Kommune Revisor Peter Kaas Nielsen, Odense Kommune (modtager ikke genvalg) Revisorsuppleant Jette Schmalfeldt, Odense Kommune 8. Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår torsdag den 13. maj 2021. 9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål. 10. Eventuelt  Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: , og cc til . Tilmelding nødvendig For at kunne sende invitationer ud med link til virtuelt møderum, er det nødvendigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen her...

By | april 7th, 2020|Kommende aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til KVF indkalder til generalforsamling – 28. maj 2020

Ny dato – KVF Erfamøde om byggemodning 17. september 2020 i Ikast

Næste erfamøde om byggemodning afholdes den 17. september 2020 kl. 11.30 i Ikast-Brande kommune i Ikast. Programmet er ikke endeligt fastlagt, men kommer formentlig til at følge dette: 11.30   Velkomst og praktiske oplysninger 11.40   Frokost (Sandwich med vand/sodavand) og netværk 12.15   Indlæg v/ Winnie Toft Madsen, Niras – projektering og tilsyn v/ Knud Rasmussen, Gustav H. Christensen – Kalkstabilisering og vinterarbejde 13.xx   Besigtigelser Birkelyst – Egelyst (og måske Vesterhåb) 15.xx   Afrunding Den endelige dagsorden foreligger senere sammen med tilmeldingen.

By | marts 6th, 2020|ERFA møder, Kommende aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Ny dato – KVF Erfamøde om byggemodning 17. september 2020 i Ikast