AFLSYT: Møde i KVF signalnetværk den 25. januar 2018

Kom til netværksmøde og bliv klogere på signalanlæg!

By | december 18th, 2017|Afholdte aktiviteter, Netværksmøder|Kommentarer lukket til AFLSYT: Møde i KVF signalnetværk den 25. januar 2018

Konferencen Byens Gulv den 8. februar 2018

Deltag i konferencen Byens Gulv 2018, som igen byder på et spændende program. Konferencen afholdes på Hotel Nyborg Strand den 8. februar 2018.

By | december 18th, 2017|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til Konferencen Byens Gulv den 8. februar 2018

KVF trafiknetværk midt- nordjylland, 22. januar 2018 – OPSTARTSMØDE

KVF tager nu initiativ til at starte nye netværk på trafikområdet i det jyske. Derfor afholdes der et opstartsmøde d. 22. januar i Viborg. Formålet med mødet er, at afklare behovet for videndeling på trafikområdet i det jysk/fynske og tage konkrete initiativer og aftale aktiviteter. Til dette møde, er alle trafikmedarbejdere på fyn og jylland inviteret. På mødet drøftes det, hvordan vi kan videndele- og om hvad. Og vi ser på gode erfaringer fra Sjælland. KVF understøtter dette nye netværk med konsulentbistand, samt en gratis digital videndelingsplatform på ktc.dk Deltagelse er gratis og vi håber på mange deltagere fra flest mulige kommuner. Tid og sted Mandag d. 22. januar 2018 10:30 - 15:00 Multisalen på Viborg Rådhus Prinsens Alle 5 8800 Viborg Program og Tilmelding...

By | december 18th, 2017|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til KVF trafiknetværk midt- nordjylland, 22. januar 2018 – OPSTARTSMØDE

KVF Signalnetværksmøde den 25. januar 2018

Sæt kryds i kalenderen den 25. januar 2018, hvor netværket mødes i Huset i Middelfart. Program og mulighed for tilmelding følger.

By | oktober 9th, 2017|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til KVF Signalnetværksmøde den 25. januar 2018

KVF Erfamøde Byggemodning den 1. marts 2018

Sæt kryds i kalenderen den 1. marts 2018, hvor der holdes erfamøde om byggemodning i Silkeborg. Program og mulighed for tilmelding følger.

By | oktober 9th, 2017|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til KVF Erfamøde Byggemodning den 1. marts 2018

KVF netværksmøde om veje og trafik på Sjælland

Kom og vær med til at forbedre vores faglige arbejde gennem oplæg og diskussioner, om emner der har vores interesse, giv din faglige mening tilkende og lyt til hvad andre har at sige, med dialog kommer vi længer!

By | september 26th, 2017|Afholdte aktiviteter, Netværksmøder|Kommentarer lukket til KVF netværksmøde om veje og trafik på Sjælland

Erfamøde om byggemodning

Udveksling af erfaringer i forbindelse med byggemodning.

By | august 22nd, 2017|Afholdte aktiviteter, ERFA møder, Nyheder|Kommentarer lukket til Erfamøde om byggemodning

Har din kommune en signalplan?

I marts blev der afholdt endnu et spændende møde i KVF’s signalnetværk. Læs om indholdet af mødet og se præsentationerne fra de forskellige indlæg.

By | juli 3rd, 2017|Afholdte aktiviteter, Netværksmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Har din kommune en signalplan?

REMINDER! – KVF årsmøde og generalforsamling 18. maj 2017

Bestyrelsen har besluttet at rykke deadline for tilmelding til KVF årsmøde og generalforsamling nogle dage, da vi har lidt for få tilmeldinger på nuværende tidspunkt. Så, kom frisk - og tag dine vej-kollegaer i hånden og deltag i en god dag i din vejforening - KVF, med masser af netværk, faglige oplæg og spændende besigtigelser. Du kan tilmelde dig (og dine kollegaer) helt frem til mandag d. 15. maj kl. 23:59 Gå til program og tilmelding...   VEL MØDT! KVFs bestyrelse

By | maj 10th, 2017|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til REMINDER! – KVF årsmøde og generalforsamling 18. maj 2017

Indkaldelse til KVF generalforsamling 2017

I henhold til foreningens vedtægter, indkaldes hermed til generalforsamling i KVF. Generalforsamlingen afholdes d. 18. maj i Aalborg, i forbindelse med foreningens årsmøde... Dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Indkomne forslag. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Orientering om budget og kontingenter for indeværende år Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslår: Stig Haumann Langsager, Odense Kommune Helle Lunding, Ikast-Brande Kommune (modtager genvalg) Lars Erik Skydsborg, Tønder Kommune (modtager genvalg) Afløser for Roland Rasmussen, Kolding Kommune (er gået på pension) Regina Steiniche, Aarhus Kommune, suppleant 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Jakob B, Mortensen, Lemvig Kommune Peter Kaas Nielsen, Odense Kommune Carsten Vinther-Okholm Larsen, Odensen Kommune, supp. (modtager genvalg) Kommende årsmøde. Foreningens faglige virke og nærmeste mål. Eventuelt. Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: *protected email*

By | april 18th, 2017|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til Indkaldelse til KVF generalforsamling 2017

KVF årsmøde og generalforsamling 2017 – referater

Årsmøde og generalforsamling

By | april 18th, 2017|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til KVF årsmøde og generalforsamling 2017 – referater

KVF årsmøde 2017

Sæt kryds i kalenderen den 18. maj 2017, hvor KVF holder årsmøde og generalforsamling i Aalborg.

By | marts 28th, 2017|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til KVF årsmøde 2017

KVF netværksmøde om veje og trafik for kommunerne på Sjælland

Modtagere af dette brev: Trafikmedarbejdere i kommuner øst for Storebælt Invitation til KVF kommunenetværks møde om trafik og sikkerhed! • Dato: torsdag den 9. marts 2017 deltager pris: 360,00 kr. • Tidsrum: Kl. 10:00 – 15:00 (kaffe fra kl. 09:30) • Sted: Ringsted Brandvæsen (få minutters gang fra Ringsted st.) Rønnedevej 11 4100 Ringsted Kære alle sammen! Der inviteres til kommunenetværksmøde nr.8 for kommunale trafikmedarbejdere fra kommuner øst for Storebælt. Der er nu igen taget initiativ til, at vi kan mødes på regionalt niveau og drøfte det praktiske arbejde og samarbejde om veje og trafik. Møder den 29/9 forløb godt med oplæg fra KVF om deres hjælp til de forskellige netværk og it-programmer, Politiet fortalte om deres nye hastigheds strategi osv. vi tog selv en række diskussioner op om vores daglige problemer. Vi har nu lavet et årshjul over kommunernes mødeaktiviteter i årets løb, og fremover vil vores netværks møder blive afholdt i uge 10 og uge 39, da det se ud til ikke at kollidere med andre møder. KL. vil fortælle om hvordan de arbejder med veje og trafik, Fa. Gotcha vil holde oplæg hvordan man arbejder med NUDGING og Rådet er inviteret med til mødet for at informerer om deres aktiviteter i 2017. Den officialen invitation kom fra KVF sidst i februar! Jeg sender et link til den nå den er tilgængelig!

By | februar 20th, 2017|Afholdte aktiviteter, Netværksmøder|Kommentarer lukket til KVF netværksmøde om veje og trafik for kommunerne på Sjælland

KVF temamøde om signalanlæg marts 2017

KVF ønsker fortsat at styrke netværksdannelsen på signalområdet. Vi har derfor planlagt endnu et temamøde, hvor du får mulighed for at støtte netværket og få faglige inputs og sparring.

By | januar 24th, 2017|Afholdte aktiviteter, Temamøder|Kommentarer lukket til KVF temamøde om signalanlæg marts 2017

AFLYST: KVF temamøder om konkurrenceudsættelse – Glostrup og Aarhus

Konkurrenceudsættelse er et emne, der til stadighed er politisk fokus på og derved også løbende relevant i de kommunale driftsenheder. På temamødet, vil SWECO som facilitator lave en kort intro til emnet, men dernæst er det deltagerne som får mulighed for at øse ud af viden og stille spørgsmål. Så om du har været igennem en proces med konkurrenceudsættelse eller står overfor måske at skulle det, så vil det være relevant med din deltagelse, således at vidensdelingen mellem KVF´s medlemmer sker fyldest. Temamødet er 2 delt, hvor første del er introduktion og lidt oplæg itl drøftelse, mens anden del er mini workshop, som samles op undervejs. 1. del: SWECO giver kort intro til området med blandt andet at belyse; - Hvorfor konkurrenceudsættelse ? - Hvad er det nødvendige grundlag ? - Hvordan bliver organisationen klar ? - Hvordan håndteres virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne ? - Hvordan håndteres materiel og ejendomme ? - Hvor lang tid tager det ? - Hvordan får man ro på organisationen undervejs ? - Udfordring ? - Et par konkrete eksempler fra Kommuner om processsen 2. del: Miniworkshop; - Hvordan gennemføres den bedste konkurrenceudsættelse? - Metode ved at lave en risikostyring for selve processen. Hvad kan gå galt og hvordan sikres en god proces? Der arbejdes i et par grupper og samles op i plenum. Undervejs vil der ske indtastning i en risikolog, som deltagerne får med hjem. Chefrådgiver Erling Kristiansen, SWECO vil være facilitator på møderne. Tid og sted: Glostrup Onsdag den 18. januar 2017, Kl. 13-16 SWECO A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Tilmelding - Glostrup... Aarhus Torsdag den 19. januar 2017, Kl. 13-16 SWECO A/S Dusager 12 8200 Aarhus Tilmelding - Aarhus... Tilmeldingsfrist den 13. januar.

By | december 12th, 2016|Afholdte aktiviteter, Temamøder|Kommentarer lukket til AFLYST: KVF temamøder om konkurrenceudsættelse – Glostrup og Aarhus

Invitation til temamøde om modulvogntog i Silkeborg og Næstved

KVF inviterer hermed til temamøde om modulvogntog - men vi er lidt sent ude, så frist for tilmelding er kort!... Skynd dig at tilmelde dig eet af de to arrangementer, du finder links til tilmelding nederst på siden... Myndighedsbehandling af og projektering til modulvogntog Temamødet kommer omkring udformning af kryds og strækninger, som skal ombygges for at tilgodese modulvogntogs pladsbehov. Hvad er modulvogntog, hvilke regler gælder, og hvad ved vi om deres betydning for trafiksikkerheden? Hvordan opretholdes en trafiksikker afvikling af den øvrige trafik herunder de lette trafikanter? Hvad står der om udformningen af vejanlæg til modulvogntog i den nye vejregelsamling "Planlægning og projektering af vejanlæg for modulvogntog" samt i den nye vejafmærkningsbekendtgørelse? Hvad er proceduren for ansøgning om tilladelse til kørsel med modulvogntog gennem udvalgte strækninger? Oplæg af civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor Rikke Hougaard Sørensen, Hougaard Trafik og civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor Jan Luxenburger, Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik De 2 trafiksikkerhedsrevisorer har lavet trafiksikkerhedsrevision på op mod 100 modulvogntogsprojekter på hhv. stats- og kommuneveje i Danmark. De har også været med til at udforme den nye virksomhedsordning for modulvogntog og hjulpet virksomheder og kommuner med nye ruter. Registrering af modulvogntog på vejnettet Hvordan tælles og registreres modulvogntog i dag? Hvilket måleudstyr findes der, og er målingerne i virkeligheden korrekte? Den bedste form for registrering er manuel, men det er også den dyreste. Oplæg af Benny Nissen, indehaver af ATKI. Hvor og hvornår? Silkeborg: Torsdag den 24. november 2016, kl. 13-16 Silkeborg Kommune Mødelokale C226, 2. sal Søvej 1, 8600 Silkeborg Pris: Gratis! Tilmeldingsfrist: 22. november 2016 kl. 12.00 Tilmeld dig til temamødet i Silkeborg... Næstved: Onsdag den 30. november 2016, kl. 13-16 Atki Transportbuen 9 4700 Næstved Pris: Gratis! Tilmeldingsfrist: 28. november 2016 kl. 12.00 Tilmeld [...]

By | november 17th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til Invitation til temamøde om modulvogntog i Silkeborg og Næstved

Konferencen Byens Gulv i nyt format

Konferencen Byens gulv, som i 2017 afholdes den 1. februar, beskæftiger sig med alle aspekter af vores belagte arealer fra planlægning til anlæg og drift. Programmet for 2017 rummer blandt andet en gennemgang af den igangværende omlægning af Gellerupparken uden for Aarhus, hvor arealerne mellem boligerne kommer til at spille en central rolle for omstillingen af området. Branchens egne kvalitetsprojekter skal på banen De internationalt anerkendte schweizske landskabsarkitekter Lukas Schweingruber og Robin Winogrond fra tegnestuen Studio Vulkan i Zürich er hovedtalere ved åbningen af konferencen, mens dagen afrundes af den danske hovedtaler Søren Gabriel fra ingeniørfirmaet Orbicon, som gennem en menneskealder har beskæftiget sig med byplanlægning og klimatilpasning. Som et nyt initiativ inviteres branchen nu til at byde ind med egne oplæg. ”Vi kender ikke alle de spændende projekter, der bliver arbejdet med rundt om i landet. Derfor lægger vi nu op til, at branchen selv skal foreslå oplæg, så vi også får de gode projekter med, som ikke har fået opmærksomhed. Vi tror på, at der er en stor læring i at høre om konkrete erfaringer” siger Ny Weisser Øhlenschlæger fra Dansk Byplanlaboratorium, som er medarrangør af konferencen. Fremsendelse af forslag til oplæg fra branchen skal ske inden den 14. oktober. Læs mere på www.byensgulv.dk, hvor der er yderligere info om tilmelding og fremsendelse af forslag til oplæg. Tilmeld nu og spar Det koster 2.250 kr. ekskl. moms at deltage i konferencen, men hvis man tilmelder sig inden den 1. december, er prisen kun 1.750 kr. Fakta om Byens Gulv Konferencen Byens Gulv afholdes på Hotel Nyborg Strand den 1. februar. Det er parallelt med konferencen en virksomhedsmesse, hvor leverandører kan vise deres ydelser eller produkter frem Formålet med konferencen er at samle alle [...]

By | november 17th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Konferencen Byens Gulv i nyt format

KVF temamøde om Modulvogntog

Sæt kryds i kalenderen den 24. eller 30. november 2016, hvor KVF afholder temamøde om Modulvogntog - med fokus på håndtering af ansøgninger og nye regler for afmærkning. Mødet afholdes: - den 24. november 2016 i Silkeborg - den 30. november 2016 i Næstved begge steder kl. 13-16 Indlægsholdere er: Rikke Hougaard Sørensen (Hougaard Trafik) og Jan Luxenburger (Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik) Endelig invitation og mulighed for tilmelding følger snarest.

By | november 6th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til KVF temamøde om Modulvogntog

Trafik-netværksmøde 29. september 2016

Kære alle sammen! Der inviteres nu til kommunenetværksmøde nr.7 for kommunale trafiksikkerhedsmedarbejdere fra kommuner øst for Storebælt. Der er nu igen taget initiativ til, at vi kan mødes på regionalt niveau og drøfte det praktiske arbejde og samarbejde om veje og trafik. Mødet den 10/3 forløb godt med oplæg fra Cowi om skoleveje, rådet fortalte om deres årsprogram, og det gjorde politiet også, vi tog selv en række diskussioner op om vores daglige problemer. Vi har nu lavet et årshjul over kommunernes mødeaktiviteter i årets løb, og fremover vil vores netværksmøder blive afholdt i uge 10 og uge 39, da det se ud til ikke at kollidere med andre møder. 29. september 2016 09:30 - 15:00 Ringsted Brandvæsen Rønnedevej 11 4100 Ringsted 360,00 kr. Tilmeldingsfrist: 15. september 2016 Læs program og gå til tilmelding...

By | september 6th, 2016|Afholdte aktiviteter, Netværksmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Trafik-netværksmøde 29. september 2016

KVF årsmøde og generalforsamling 2016 – referater og billeder

KVF årsmøde 2016 - Referat og årsberetning KVF’s årsmøde og generalforsamling 2016 blev afholdt i Køge Kommune med det største antal deltagere nogensinde. De var med på en rundtur til nogle af de mange udviklingsprojekter. Den 12. maj holdt KVF’s årsmøde og generalforsamling. Det blev i år afholdt i Køge Kommune, der oplever en rivende udvikling i disse år med en række store bygge- og anlægsprojekter. Dagen bød på spændende indlæg om Køge By, En by i forandring og udbygning af Køge Rådhus. 35 deltagere var på rundtur til nogle af de mange anlægsarbejder i kommunen, der bl.a. bød på et stop ved den kommende Køge Nord Station og den nye jernbane, København-Ringsted, der er den første højhastighedsbane i Danmark. Herefter gik turen til Køge Jorddepot der for Køge Havn de kommende år udvider med hele 72 hektar. Anlægsarbejderne omfatter bl.a. spunsning af ny kaj til Unitterminal, uddybning af havne og sejlrende til 9,5 meter, etablering at dækmoler, etablering af kaj udstyr osv. til en moderne erhvervshavn, der vil gøre det muligt at modtage skibe fra en række destinationer i Østersøområdet. Anlægssummen for arbejderne udgører 1 mia. kr. Endelig kom deltagerne med til byggemodning til den nye bydel og midlertidige byrum – ”Livet før byen – Byen før livet” på Søndre Havn. Byudviklingsselskabet Køge Kyst P/S står for dette udviklingsprojekt, hvor der bliver arbejdet ihærdigt med at skabe liv på det gamle havneområde, inden beboerne flytter ind. Årsmødet sluttede med en dejlig tre retters middag på Hotel Niels Juel i Køge. Tak til alle fremmødte deltagere og på gensyn til KVFs årsmøde og generalforsamling 2017. Du kan herunder finde referat fra generalforsamling, formandsberetning, samt billeder fra dagen.   KVF generalforsamling 2016 - referat KVF [...]

By | juni 20th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til KVF årsmøde og generalforsamling 2016 – referater og billeder