Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, 7 medlemmer, samt 2 suppleanter.
Sidstnævnte kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Efter aftale deltager en repræsentant fra Vejdirektoratet. Sekretærfunktionen kan vælges uden for bestyrelsen.

Jeg har arbejdet med i vejsektoren med såvel drift som anlæg i over 20 år i den kommunale organisation. Nu er jeg involveret i ledelse på det kommunaltekniske område, herunder også den strategiske ledelse af vejområdet. Det interesserer mig meget, at være med til udvikle og skabe interesse for vejsektoren så vi også i fremtiden er rustet til sektorens udfordringer og dette har jeg mulighed for i KVF.

Jeg er uddannet diplomingeniør, og har arbejdet med trafik og veje siden 2000. Jeg arbejder til daglig i Roskilde Kommunes trafikteam. Mine opgaver spænder bredt fra overordnet planlægning og udvikling, til anlæg og drift på trafikområdet. Jeg er uddannet trafiksikkerhedsrevisor og tilgængelighedsrevisor, så trafiksikkerhed og tilgængelighed er også blandt mine arbejdsopgaver. Derudover arbejder jeg med signalanlæg, herunder nyanlæg, optimering og drift samt gennemførelse af busprioriteringsprojekter.

Jeg har arbejdet med anlæg og drift af veje siden 2000, og ansat i Sorø Kommune. Arbejder i dag med anlægsprojekter, signalanlæg, bygværker, myndighedsopgaver, gadebelysning, gravetilladelser samt diverse spørgsmål indenfor området.

Jeg er civilingeniør og har beskæftiget mig med både drift og anlæg af veje siden 2003. I dag er jeg ansat i Køge Kommune, Teknik- og Ejendomsafdelingen, hvor jeg er projektleder på anlægsopgaver bl.a. trafiksikkerhedsprojekter, krydsombygning, byggemodning og etablering af cykelstier. Derudover arbejder jeg med myndighedsopgaver, gadebelysning og vejafmærkning samt vejmyndighed på 3. parts projekter.

Ansat i Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen.
Projektchef for ”Fra Gade til By”, Odense kommunes største byomdannelses-projekt.
Har mangeårig erfaring med kommunal anlæg og drift.
Er en del af Vejforums faggruppe.

Jeg arbejder i Haderslev Kommunes afdeling for Anlæg og Ejendomme. Mine primære arbejdsområder er at være projektleder på anlægsopgaver indenfor vej samt bolig- og erhvervsbygge-modninger. Min karriere i det offentlige startede i 1999. I de første mange år arbejdede jeg med drift af veje og broer samt vejmyndighed. Før den tid arbejdede jeg i det private, hvor jeg projekterede VVS- og ventilationsinstallationer.

Jeg har arbejdet med anlæg-, vej- og trafikopgaver siden 1986 og er i dag ansat hos Slagelse Kommune i Vej og Trafikafdelingen. Siden 2009 har mine kerneopgaver i Vej og trafikafdelingen været planlægning og ledelse af vejprojekter, alle former for vejmyndighedsopgaver, som f.eks. vejgodkendelser, udstykningssager og byggemodningssager i henhold til vejloven og privatvejsloven. Skilte- og vejafmærkningsopgaver. Bemærkninger til stjernehøringer i forbindelse med nye lokalplaner. Mit arbejde omfatter også Planlægning, drift- og vedligeholdelse af Kommunens lyssignalanlæg og Vejbelysning – herunder anlæg, udbud og kontrahering i samarbejde med det lokale forsyningsselskab. I alle mine arbejdsopgaver indgår 3 overordnede fokusområder; trafiksikkerhed, trafiksikkerhed og især trafiksikkerhed.

Jeg har arbejdet med anlæg og drift af veje siden 1978, og var ansat i Kolding Kommune, Vej og Park. Jeg arbejdede med signalanlæg, parkeringskontrol, vejvisning, afmærkning med færdselstavler, administration af gågaderegulativ og plakatregulativ, samt diverse spørgsmål indenfor vejområdet.

Jeg er ansat i Vejdirektoratet og har siden 1997 været en fast del af SAMKOM-sekretariatet. SAMKOM er et samarbejdsforum mellem Vejdirektoratet og kommunerne (KTC, KL og KVF) omhandlende det samlede vejnet. Gennem årene har jeg stået for projektledelse, udførelse og kommunikation af forskellige SAMKOM-projekter. Jeg deltager i KVFs bestyrelse som observant for Vejdirektoratet.

Suppleant til bestyrelsen

Lene Schmidt
Lene Schmidt
Vejen Kommune
Lars Christensen
Lars Christensen
Holbæk Kommune