Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, 7 medlemmer, samt 2 suppleanter.
Sidstnævnte kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Efter aftale deltager en repræsentant fra Vejdirektoratet. Sekretærfunktionen kan vælges uden for bestyrelsen.

Lars-Erik Skydsbjerg
Lars-Erik SkydsbjergFormand
Tønder Kommune
Tlf.: 7492 9255 / 2435 7324
E-mail: kd.re1571093142dneot1571093142@sel1571093142
Jeg har arbejdet med i vejsektoren med såvel drift som anlæg i over 20 år i den kommunale organisation. Nu er jeg involveret i ledelse på det kommunaltekniske område, herunder også den strategiske ledelse af vejområdet. Det interesserer mig meget, at være med til udvikle og skabe interesse for vejsektoren så vi også i fremtiden er rustet til sektorens udfordringer og dette har jeg mulighed for i KVF.
Helle Schou
Helle SchouNæstformand
Roskilde Kommune
Tlf.: 4631 3720 / 3084 1620
E-mail: kd.ed1571093142likso1571093142r@uoh1571093142csell1571093142eh1571093142
Jeg er uddannet diplomingeniør, og har arbejdet med trafik og veje siden 2000. Jeg arbejder til daglig i Roskilde Kommunes trafikteam. Mine opgaver spænder bredt fra overordnet planlægning og udvikling, til anlæg og drift på trafikområdet. Jeg er uddannet trafiksikkerhedsrevisor og tilgængelighedsrevisor, så trafiksikkerhed og tilgængelighed er også blandt mine arbejdsopgaver. Derudover arbejder jeg med signalanlæg, herunder nyanlæg, optimering og drift samt gennemførelse af busprioriteringsprojekter.
René Nielsen
René NielsenKasserer
Sorø Kommune
Tlf.: 5787 6372
E-mail: kd.eo1571093142ros@i1571093142ner1571093142
Jeg har arbejdet med anlæg og drift af veje siden 2000, og ansat i Sorø Kommune. Arbejder i dag med anlægsprojekter, signalanlæg, bygværker, myndighedsopgaver, gadebelysning, gravetilladelser samt diverse spørgsmål indenfor området.
Manohari Tissera
Manohari TisseraBestyrelsesmedlem
Køge Kommune
Tlf.: 5667 2441 / 2879 2441
E-mail: kd.eg1571093142eok@a1571093142ressi1571093142t.ira1571093142honam1571093142
Jeg er civilingeniør og har beskæftiget mig med både drift og anlæg af veje siden 2003. I dag er jeg ansat i Køge Kommune, Anlægsafdelingen, hvor jeg arbejder med anlægsprojekter bl.a. trafiksikkerhedsprojekter, krydsombygning, byggemodning og etablering af cykelsti. Derudover arbejder jeg med myndighedsopgaver, gadebelysning og er vejmyndighed på 3. parts projekter.
Stig Haumann Langsager
Stig Haumann LangsagerBestyrelsesmedlem
Odense Kommune
Tlf.: 6551 2758 / 2012 3836
E-mail: kd.es1571093142nedo@1571093142nals1571093142
Ansat i Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen.
Projektchef for ”Fra Gade til By”, Odense kommunes største byomdannelses-projekt.
Har mangeårig erfaring med kommunal anlæg og drift.
Er en del af Vejforums faggruppe.
Rasmus Wermuth Jensen
Rasmus Wermuth JensenBestyrelsesmedlem
Vesthimmerlands Kommune
Tlf.: 2936 9290
E-mail: kd.dn1571093142alrem1571093142mihts1571093142ev@jw1571093142ar1571093142
Teamleder for Trafik og Grønne områder i Vesthimmerlands Kommune. Jeg har igennem mere end 10 år arbejdet indenfor anlægsområdet i det offentlige og private erhvervsliv. I mit nuværende arbejde varetager jeg ledelse af medarbejdere og projektledelse af større anlægsprojekter. Udover mit virke i KVF er jeg medlem af vejregelgruppen struktur og jura.
Elvin Rahbek Meldgaard Jensen
Elvin Rahbek Meldgaard JensenBestyrelsesmedlem
Slagelse Kommune
Tlf.: 5132 119
E-mail: kd.es1571093142legal1571093142s@nej1571093142re1571093142
Jeg har arbejdet med anlæg-, vej- og trafikopgaver siden 1986 og er i dag ansat hos Slagelse Kommune i Vej og Trafikafdelingen. Siden 2009 har mine kerneopgaver i Vej og trafikafdelingen været planlægning og ledelse af vejprojekter, alle former for vejmyndighedsopgaver, som f.eks. vejgodkendelser, udstykningssager og byggemodningssager i henhold til vejloven og privatvejsloven. Skilte- og vejafmærkningsopgaver. Bemærkninger til stjernehøringer i forbindelse med nye lokalplaner. Mit arbejde omfatter også Planlægning, drift- og vedligeholdelse af Kommunens lyssignalanlæg og Vejbelysning – herunder anlæg, udbud og kontrahering i samarbejde med det lokale forsyningsselskab. I alle mine arbejdsopgaver indgår 3 overordnede fokusområder; trafiksikkerhed, trafiksikkerhed og især trafiksikkerhed.
Jeg har arbejdet med anlæg og drift af veje siden 1978, og var ansat i Kolding Kommune, Vej og Park. Jeg arbejdede med signalanlæg, parkeringskontrol, vejvisning, afmærkning med færdselstavler, administration af gågaderegulativ og plakatregulativ, samt diverse spørgsmål indenfor vejområdet.
Anette Jensen
Anette JensenSAMKOM
SAMKOM, Vejdirektoratet
Tlf.: 7244 3459
E-mail: kd.dv1571093142@ena1571093142
Jeg er ansat i Vejdirektoratet og har siden 1997 været en fast del af SAMKOM-sekretariatet. SAMKOM er et samarbejdsforum mellem Vejdirektoratet og kommunerne (KTC, KL og KVF) omhandlende det samlede vejnet. Gennem årene har jeg stået for projektledelse, udførelse og kommunikation af forskellige SAMKOM-projekter. Jeg deltager i KVFs bestyrelse som observant for Vejdirektoratet.

Suppleant til bestyrelsen

Anne Bjorholm
Anne BjorholmSuppleant
Haderslev Kommune
Tlf.: 74342323
E-mail: kd.ve1571093142lsred1571093142ah@oh1571093142ba1571093142
Jeg arbejder i Haderslev Kommunes afdeling for Anlæg og Ejendomme. Mine primære arbejdsområder er at være projektleder på anlægsopgaver indenfor vej samt bolig- og erhvervsbygge-modninger. Min karriere i det offentlige startede i 1999. I de første mange år arbejdede jeg med drift af veje og broer samt vejmyndighed. Før den tid arbejdede jeg i det private, hvor jeg projekterede VVS- og ventilationsinstallationer.