Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, 8 medlemmer, samt 2 suppleanter.
Sidstnævnte kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Efter aftale deltager en repræsentant fra Vejdirektoratet. Sekretærfunktionen kan vælges uden for bestyrelsen.

Lars-Erik Skydsbjerg
Lars-Erik SkydsbjergFormand
Tønder Kommune
Tlf.: 7492 9255 / 2435 7324
E-mail: kd.re1541587213dneot1541587213@sel1541587213
Jeg har arbejdet med i vejsektoren med såvel drift som anlæg i over 20 år i den kommunale organisation. Nu er jeg involveret i ledelse på det kommunaltekniske område, herunder også den strategiske ledelse af vejområdet. Det interesserer mig meget, at være med til udvikle og skabe interesse for vejsektoren så vi også i fremtiden er rustet til sektorens udfordringer og dette har jeg mulighed for i KVF.
Helle Schou
Helle SchouNæstformand
Roskilde Kommune
Tlf.: 4631 3720 / 3084 1620
E-mail: kd.ed1541587213likso1541587213r@uoh1541587213csell1541587213eh1541587213
Jeg er ansat i Roskilde Kommunes trafikteam, hvor jeg arbejder med trafik og trafikplanlægning generelt. Jeg er uddannet trafiksikkerhedsrevisor og tilgængelighedsrevisor, så trafiksikkerhed og tilgængelighed er også blandt mine arbejdsopgaver. Derudover arbejder jeg med signalanlæg og busfremkommelighed.
René Nielsen
René NielsenKasserer
Sorø Kommune
Tlf.: 5787 6372
E-mail: kd.eo1541587213ros@i1541587213ner1541587213
Jeg har arbejdet med anlæg og drift af veje siden 2000, og ansat i Sorø Kommune. Arbejder i dag med anlægsprojekter, signalanlæg, bygværker, myndighedsopgaver, gadebelysning, gravetilladelser samt diverse spørgsmål indenfor området.
Inge Gjersager
Inge GjersagerSekretær
Skive Kommune
Tlf.: 9915 3704 / 6179 5800
E-mail: moc.l1541587213iamto1541587213h@reg1541587213asejg1541587213egni1541587213
Myndighedsopgaver omhandlende sagsbehandling i forbindelse med ansvarsskader, tilsyn med færdigmeldte gravearbejder og indberetning i ROSY, tilladelser i forbindelse med opsætning af containere og lign. Ajourføring af højvandsberedskab, vintervedligeholdelse og kontakt til politi i forbindelse med større arrangementer (cykelløb, festival). Herudover skiltefremstilling i forbindelse med vejarbejde, omkørsel, kortfremstilling og forefaldende kontorarbejde.
Stig Haumann Langsager
Stig Haumann LangsagerBestyrelsesmedlem
Odense Kommune
Tlf.: 6551 2758 / 2012 3836
E-mail: kd.es1541587213nedo@1541587213nals1541587213
Projektchef i Odense Kommune, Anlæg og Byggeri. Arbejder med koordinering af myndighedsarbejdet på Letbanen. Koordinering af byggemodningsarbejde. Vintertjeneste, deltager i vagtordning. Projektleder på store anlægsarbejder. Formand for Vejforums faggruppe.
Manohari Tissera
Manohari TisseraBestyrelsesmedlem
Køge Kommune
Tlf.: 5667 2441 / 2879 2441
E-mail: kd.eg1541587213eok@a1541587213ressi1541587213t.ira1541587213honam1541587213
Jeg er civilingeniør og har beskæftiget mig med både drift og anlæg af veje siden 2003, I dag er jeg ansat i Køge Kommune, Anlægsafdelingen. Jeg arbejder i dag med anlægsprojekter, bl.a. trafiksikkerhedsprojekter, krydsombygning, byggemodning, etablering af cykelsti og er vejmyndighed på 3. parts projekter.
Roland Rasmussen
Roland RasmussenBestyrelsesmedlem
Kolding Kommune
Tlf.: 7979 1411 / 2125 3490
E-mail: kd.gn1541587213idlok1541587213@aror1541587213
Jeg har arbejdet med anlæg og drift af veje siden 1978, og ansat i Kolding Kommune, Vej og Park. Arbejder i dag med signalanlæg, parkeringskontrol, vejvisning, afmærkning med færdselstavler, administrere gågaderegulativ og plakatregulativ, samt diverse spørgsmål indenfor vejområdet.
Helle Lunding-Møller
Helle Lunding-MøllerBestyrelsesmedlem
Jeg er ansat i Ikast-Brande Kommunes Drifts- og anlægsafdelingen, hvor jeg arbejder med myndighedsopgaver og mindre anlægsopgaver. Opgaverne er bl.a. inden for private fællesveje, vejadgang, rettigheder, parkering, særlig råden over off. arealer, særtransporter, servicevejvisning og tilsyn.
Anette Jensen
Anette JensenSAMKOM
SAMKOM, Vejdirektoratet
Tlf.: 7244 3459
E-mail: kd.dv1541587213@ena1541587213
Siden 1997 har jeg været en fast del af SAMKOM-sekretariatet. SAMKOM er et samarbejdsforum mellem Vejdirektoratet og kommunerne (KTC, KL og KVF) omhandlende det samlede vejnet. Gennem årene har jeg stået for projektledelse, udførelse og kommunikation af forskellige SAMKOM-projekter. Projekterne omfatter nøgletalsprojekter såsom Belægningsindeks, Broindeks og Kommune Atlas samt videndelingsprojekter om blandt andet vej- og stiklassificering, ledningsarbejde, omkostningsregistrering af vejinfrastruktur og kommunal vejdrift.
Rasmus Wermuth JensenBestyrelsesmedlem
Vesthimmerlands Kommune
Tlf.: 2936 9290
E-mail: kd.dn1541587213alrem1541587213mihts1541587213ev@jw1541587213ar1541587213

Suppleanter til bestyrelsen

Mette Kromann MandrupSuppleant
Elvin Rahbek JensenSuppleant
Slagelse Kommune
Tlf.: 5132 119
E-mail: kd.es1541587213legal1541587213s@nej1541587213re1541587213