Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, sekretær og 7 medlemmer, samt 2 suppleanter.
Sidstnævnte kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Efter aftale deltager en repræsentant fra Vejdirektoratet som observatør.

Formand

Bente Rands Mortensen
Bente Rands MortensenFormand
Silkeborg Kommune
Tlf.: 89 70 20 90
E-mail: kd.gr1537191775obekl1537191775is@mr1537191775b1537191775

Jeg er ansat i Vej og Trafik, team anlæg. Mine arbejdsopgaver består hovedsageligt af etablering af anlægsprojekter og byggemodninger, herunder budget, regnskab, politisk behandling, projekteringsproces, udbud og tilsyn.

Medlemmer af bestyrelsen

Roland Rasmussen
Roland RasmussenBestyrelsesmedlem
Kolding Kommune
Tlf.: 79 79 14 11 / 21 25 34 90
E-mail: kd.gn1537191775idlok1537191775@aror1537191775

Jeg har arbejdet med anlæg og drift af veje siden 1978, og ansat i Kolding Kommune, Vej og Park. Arbejder i dag med signalanlæg, parkeringskontrol, vejvisning, afmærkning med færdselstavler, administrere gågaderegulativ og plakatregulativ, samt diverse spørgsmål indenfor vejområdet.

Anette Jensen
Anette JensenSAMKOM
SAMKOM, Vejdirektoratet
Tlf.: 72 44 34 59
E-mail: kd.dv1537191775@ena1537191775

Siden 1997 har jeg været en fast del af SAMKOM-sekretariatet. SAMKOM er et samarbejdsforum mellem Vejdirektoratet og kommunerne (KTC, KL og KVF) omhandlende det samlede vejnet. Gennem årene har jeg stået for projektledelse, udførelse og kommunikation af forskellige SAMKOM-projekter. Projekterne omfatter nøgletalsprojekter såsom Belægningsindeks, Broindeks og Kommune Atlas samt videndelingsprojekter om blandt andet vej- og stiklassificering, ledningsarbejde, omkostningsregistrering af vejinfrastruktur og kommunal vejdrift.

Helle Schou
Helle SchouBestyrelsesmedlem
Roskilde Kommune
Tlf.: 46 31 37 20 / 30 84 16 20
E-mail: kd.ed1537191775likso1537191775r@uoh1537191775csell1537191775eh1537191775

Jeg er ansat i Roskilde Kommunes trafikteam, hvor jeg arbejder med trafik og trafikplanlægning generelt. Jeg er uddannet trafiksikkerhedsrevisor og tilgængelighedsrevisor, så trafiksikkerhed og tilgængelighed er også blandt mine arbejdsopgaver. Derudover arbejder jeg med signalanlæg og busfremkommelighed.

Lars Erik Skydsborg
Lars Erik SkydsborgKasserer
Tønder Kommune
Tlf.: 74 92 92 55 / 24 35 73 24
E-mail: kd.re1537191775dneot1537191775@sel1537191775

Jeg har arbejdet med i vejsektoren med såvel drift som anlæg i over 20 år i den kommunale organisation.
Nu er jeg involveret i ledelse på det kommunaltekniske område, herunder også den strategiske ledelse af vejområdet. Det interesserer mig meget, at være med til udvikle og skabe interesse for vejsektoren så vi også i fremtiden er rustet til sektorens udfordringer og dette har jeg mulighed for i KVF.

Stig Haumann Langsager
Stig Haumann LangsagerBestyrelsesmedlem
Odense Kommune
Tlf.: 65 51 27 58 / 20 12 38 36
E-mail: kd.es1537191775nedo@1537191775nals1537191775

Projektchef i Odense Kommune, Anlæg og Byggeri.
Arbejder med koordinering af myndighedsarbejdet på Letbanen.
Koordinering af byggemodningsarbejde.
Vintertjeneste, deltager i vagtordning.
Projektleder på store anlægsarbejder.
Formand for Vejforums faggruppe.

Manohari Tissera
Manohari TisseraBestyrelsesmedlem
Køge Kommune
Tlf.: 56 67 24 41 / 28 79 24 41
E-mail: kd.eg1537191775eok@a1537191775ressi1537191775t.ira1537191775honam1537191775

Jeg er civilingeniør og har beskæftiget mig med både drift og anlæg af veje siden 2003, I dag er jeg ansat i Køge Kommune, Anlægsafdelingen. Jeg arbejder i dag med anlægsprojekter, bl.a. trafiksikkerhedsprojekter, krydsombygning, byggemodning, etablering af cykelsti og er vejmyndighed på 3. parts projekter.

Helle Lunding-Møller
Helle Lunding-MøllerBestyrelsesmedlem
Ikast-Brande Kommune
Tlf.nr. 99 60 32 42
E-mail: kd.ed1537191775narb-1537191775tsaki1537191775@nule1537191775h1537191775

Jeg er ansat i Ikast-Brande Kommunes Drifts- og anlægsafdelingen, hvor jeg arbejder med myndighedsopgaver og mindre anlægsopgaver. Opgaverne er bl.a. inden for private fællesveje, vejadgang, rettigheder, parkering, særlig råden over off. arealer, særtransporter, servicevejvisning og tilsyn.

Suppleanter til bestyrelsen

Inge Gjersager
Inge GjersagerSuppleant
Skive Kommune
Tlf.: 9915 3704 / 6179 5800
E-mail: kd.en1537191775ummok1537191775eviks1537191775@jgni1537191775

Myndighedsopgaver omhandlende sagsbehandling i forbindelse med ansvarsskader, tilsyn med færdigmeldte gravearbejder og indberetning i ROSY, tilladelser i forbindelse med opsætning af containere og lign. Ajourføring af højvandsberedskab, vintervedligeholdelse og kontakt til politi i forbindelse med større arrangementer (cykelløb, festival).
Herudover skiltefremstilling i forbindelse med vejarbejde, omkørsel, kortfremstilling og forefaldende kontorarbejde.

Regina Steiniche
Regina SteinicheSuppleant
Aarhus Kommune
Tlf.: 8940 4943
E-mail: kd.su1537191775hraa@1537191775tser1537191775

Jeg er 25 år gammel og bosat i Svejbæk ved Silkeborg. Til dagligt er jeg ansat i Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse i team drift og myndighed, hvor jeg varetager ”sorte” vedligeholdelsesopgaver i den vestlige del af Aarhus. Jeg er ny i bestyrelsen og glæder mig til at kunne bidrage til det gode arbejde, der bliver lavet i KVF.