About Webmaster

This author has not yet filled in any details.
So far Webmaster has created 89 blog entries.

Temamøde: Vejlovene/forvaltningsloven 2014

Kommunal Vejteknisk Forening (KVF) inviterer hermed til temamøde om vejlovene / forvaltningsloven. KVF har fået tilsagn fra landinspektør Hans Faarup, Landinspektørfirmaet LE34 om, at han vil være indlægsholder på 2 møder i februar måned 2014. Formål At formidle faglighed og understøtte vidensdeling og erfaringsudveksling specifikt for de medarbejdere, de r i de kommunale vejforvaltninger varetager sagsbehandling med vejlovene og forvaltningsloven, samt offentlighedsloven som grundlag. Indlæggene vil kort omtale de nyeste afgørelser på vejlovsområdet, herunder en omtale af forvaltningslovens og offentlighedslovens bestemmelser om afgørelser, partshøring, begrundelser og aktindsigt i sammenhæng med vejlovens bestemmelser. Der vil blive trukket en række eksempler frem fra praktisk vejadministration, og der vil blive god lejlighed til at drøfte konkrete situationer på baggrund af de emner, der drøftes. Hvor og hvornår? Skanderborg: Mandag 24. februar 2014, kl. 13:30- 16:30 Vejdirektoratet, Th. Helstedsvej 11, Skanderborg Roskilde: Tirsdag 25. februar 2014, kl. 13:00 - 16:00 Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Møllehusvej 15, Roskilde

By | februar 24th, 2014|Afholdte aktiviteter|0 Comments

Netværksmøde: Trafiksikkerhedskampagner

Der var et fint fremmøde af kommuner på det nye netværksmøde, som blev afholdt af Ringsted kommune den 19/9 2013. Frank Hagerup Ringsted kommune bød velkommen og fortalte lidt om hvordan ideen til dette netværk var kommet i stand. Det blev herefter pointer, hvor vigtigt det er at have tilgang til et netværk af denne karakter, med baggrund i de erfaringer vi havde fra VD. Der inviteres nu til kommunenetværksmøde nr.2 for kommunale trafiksikkerhedsmedarbejdere fra kommuner øst for Storebælt. Hvor der igen er taget initiativ til, at vi kan mødes på regionalt niveau og drøfte det praktiske samarbejde om trafiksikkerhed. I tiden mellem de to møder har KVF meddelt at de støtter dette netværk og påtager sig at udsende invitationer og faktura, desuden vil Christian Sørensen arbejdsammen med den lille arrangementsgruppe om alle de praktiske problemer. Hvor og hvornår? Ringsted: Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Tidsrum: Kl. 10:00 – 14:00 (kaffe fra kl. 09:30) Sted: Ringsted Brandvæsen (få minutters gang fra Ringsted st.)Rønnedevej 11, 4100 Ringsted

By | januar 30th, 2014|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til Netværksmøde: Trafiksikkerhedskampagner

Temamøde: Afstand til faste genstande

Formål At formidle faglighed og understøtte vidensdeling og erfaringsudveksling specifikt for faste genstande langs veje. Faste genstande kan være skilte, autoværn og beplantning. Rigtig mange kommuner overtog administrationen og vedligeholdelsen af de tidligere amtsveje i forbindelse med kommunesammenlægningen. Disse veje har betydelig mere trafik, da de fungere som regionale veje mellem landsdelene. Men også på de almindelige kommuneveje har det betydning, hvor og hvad der placeres af faste genstande. Retsligt har det stor betydning at genstandene er placeret rigtigt i forhold til kørebanen, hvis uheldet er ude. Men først og fremmest må målet være at minimere risikoen for uheld og sikre, at et skilt eller et autoværn fordi det ikke lever op til nutidens krav Temamødet vil bl.a. komme ind på: Afstande til skilte, træer, autoværn mv. langs veje, fortov og stier. Placeringer i forhold til oversigt. Er der forskel på by og land, hvad placering angår. Hvor stor indvirkning har hastigheden. Eftergivelige skilte og pullerter Hvor og hvornår? Tirsdag den 26. november 2013, kl. 13-16 Vejdirektoratet, Toldbuen 6, 4700 Næstved Torsdag den 28. november 2013, kl. 13-16 Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart Deltagere Mødet henvender sig især til, medarbejdere (administrativt og udførende), der arbejder med og omkring faste genstande, som placeres langs vejene. Præsentationer fra Temamøde - Næstved Velkomst Sikkerhedszone Rabatter Signalanlæg Oversigt Vejarbejde TSI

By | november 28th, 2013|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til Temamøde: Afstand til faste genstande

Så er SAMKOM klar med en digital version af KommuneAtlasset

KommuneAtlasset er bygget op omkring faktakort med nøgletal på kommuneniveau inden for udvalgte vej- og trafikfaglige temaer. Faktakortene giver et visuelt billede af det valgte tema og giver brugerne et hurtigt overblik over hele landet. Farvemarkeringer viser, hvordan de enkelte kommuner ligger i forhold til hinanden inden for foruddefinerede intervaller. Kortene er klikbare og viser specifikke talværdier for de valgte kommuner. Disse data kan trækkes ud i en sammenligningstabel, som enten kan udskrives eller overføres til Excel. Find KommuneAtlasset på adressen kommuneatlas.samkom.dk.  

By | oktober 23rd, 2013|Nyheder|0 Comments

Temamøde: Særtransport

Fra Bekendtgørelse om særtransport Ved særtransport forstås transport af udeleligt gods, der nødvendiggør overskridelse af en eller flere af bestemmelserne i bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen), samt kørsel med ubelæsset blokvogn. Der transporteres end del tungt og omfangsrigt gods rundt på vejnettet, som belaster veje, broer og rørunderføringer hårdt – eller gør det? Højde, bredde og længde kan man med rimelighed måle sig frem til. Men om en transport er for tung for veje, broer og rørunderføringer er svært at måle. Tager man fejl - og det samtidigt giver efter - kan det have store konsekvenser. Få svar på en masse spørgsmål, som opstår, når dataene for en transport ikke passer med broens bæreevneberegning, eller man slet ikke har nogen, eller bare er i tvivl om hvad man skal gøre. Vi vil efterfølgende undersøge interessen for dannelse af et netværk for interesserede. Hvis du gerne vil være med i et netværk, men ikke kan deltage i et af møderne, så send en mail til . Program Brande •    Politiet, særtransportkontoret – Jørgen Larsen. Padborg •    Rådgiver – Jens Jakobsen, Atkins •    Vognmand – Mogens Laugesen, Mammoet Wind, Brande •    Vejdirektoratet – Mads Holm-Petersen Roskilde •    Politiet, særtransportkontoret – Jørgen Petersen, Ringsted •    Rådgiver – Sonny Jensen, Atkins •    Vognmand – •    Vejdirektoratet - Mads Holm-Petersen Vejdirektoratet Lovgivning på området Trafikken.dk – hvor tit, hvor meget og til hvem melder man ind? Særtransportkontoret Hvad gør politiet, når de får forespørgsel om en særtransport? Hvilke sendes videre til kommunen? Hvilke sendes ikke videre? Hvad skal kommunen være opmærksomme på? Hvor lang tid har kommunen til at vurdere veje og bygværker på ruten? Melder kommunen afslag eller at ansøger selv skal få [...]

By | maj 28th, 2013|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til Temamøde: Særtransport

Temamøde: Vintervedligeholdelse i et historisk perspektiv

Temamøde om vintertjenestens udvikling i 100 år – fra 10’erne til 00’erne. Foredragsholdere er civilingeniør Freddy Knudsen, fagansvarlig for den strategiske vintertjeneste i Vejdirektoratet, og meteorolog Henrik Voldborg, tidl. afdelingsmeteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), som vil fortælle om ”vintertjenesten i historisk perspektiv”. Det var altid hvid jul i de gode gamle dage – og sneen lå virkelig højt på veje og gader! Det krævede meget mandskab og endnu større arbejde at nå frem til julen. Fra snerydning med håndkraft og sporadisk saltning: ”På enkelte steder, navnlig paa stærkt stigende Vej- og Brobaner, skal han (Vejmanden) strø Sand eller fint Grus paa Banen”, til avancerede saltspredere, der nu kan styres af satellitter. Fra vejmandens observationer ved hjemmet til overvågningen, der nu sker ved hjælp af 400 glatføremålestationer langs vejene og mange kameraer. Utallige data, der nu hjælper vintervagterne med døgnovervågningen, så der kan saltes, før glat føre opstår. Fra brug af grus, tørt salt, befugtet salt til brug af saltlage. Voldborg og Freddy har med utallige kurser undervist ”al vejfolket” i de nye metoder og systemer, og mon ikke Voldborg finder et par af de gamle overheads frem og fortsat har en god historie om vejrprognoser og usædvanlige vejrsituationer. Mange ”vinterfolk” i kommuner, tidligere amtsansatte og ansatte i Vejdirektoratet vil givet huske tilbage på oplevelser ved disse kurser med den navnkundige Voldborg, der også optrådte i fjernsynet og på én gang kunne dække for Danmarkskortet fra Jylland til Bornholm, iklædt en af sine flotte strikketrøjer. Formålet Formidle faglighed og understøtte videndeling og erfaringsudveksling specifikt for deltagere der ønsker at kende historien om Vintervedligeholdelsen. Deltagere Mødet henvender sig primært til, medarbejdere der arbejder med og omkring vintervedligeholdelse, men alle kan deltage. Hvor og hvornår? Temamødet afholdes: [...]

By | marts 14th, 2013|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til Temamøde: Vintervedligeholdelse i et historisk perspektiv

Temamøde: Gravetilladelser og ledningsgrave

Formålet Formidle faglighed og understøtte videndeling og erfaringsudveksling specifikt for gravetilladelser og tilsynet med ledningsgrave. Deltagere Mødet henvender sig primært til sagsbehandlere  der udsteder gravetilladelserne og tilsynsførende der fører tilsyn med opgravninger og tilknyttede afmærkningsplaner/ skilte. Forudsætninger Deltagerne forudsættes at have kendskab til ”Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje”. Program Undervisere: Tom Løvstrand Mortensen, Jurist Flemming Berg, Chefkonsulent i Vejdirektoratet Temamødet vil komme ind på: Lovgivning for gravetilladelser, krav i forbindelse med gæsteprincippet og hvilke krav vejmyndigheden kan stille. De centrale betingelser for ledningsejere. Hvordan udføres et effektivt og fornuftigt dialogbaseret tilsyn?. Hvilke muligheder har entreprenøren for at opfylde krav til komprimering?. Når skaden er sket- hvad så? Gennemgang af hjemmel til at lade reetableringsarbejdet udføre af anden entreprenør, men på ledningsejerens regning, samt hvordan denne proces gennemføres administrativt hurtigst. For den praktiske del vil der blive givet anvisninger på hvordan et fornuftigt tilsyn med opgravninger og skiltning gribes an. Der bliver besigtigelse af opgravninger og reetableringer lokalt. Der vil være tid til dialog mellem mødets deltagere, om de problemstillinger, deltagerne oplever i relation til temaet. Hvor og hvornår? Randers: 23. oktober 2012, kl. 09:30 - 16:00 Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers, lokale E3.05 indgang E3 (mod Randersbro) Ringsted: 26. oktober 2012, kl. 09:30 - 16:00 Ringsted Brandvæsen, Rønnedvej 11, 4100 Ringsted

By | oktober 12th, 2012|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til Temamøde: Gravetilladelser og ledningsgrave

Temamøde: Vejvands bortskaffelse

Den 7. juni 2012 og den 12. juni 2012 afholdte KVF temamøde om vandløbs krydsning af veje, og bortskaffelse af vejvand i det åbne land. På temamødet var der fokus på afvandingsproblemer, der er reguleret af vejlovgivningen og forpligtelserne efter vandløbsloven. På mødet blev krydsfeltet mellem vejlovsbestemmelserne kontra vandløbslovens bestemmelser drøftet, herunder bl.a. hvornår et afvandingsproblem er en miljøsag og hvad der skal til for at afvandingen er miljøforsvarligt korrekt. Læs nærmere om temamødet i følgende filer: Invitation til temamøde

By | juni 6th, 2012|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til Temamøde: Vejvands bortskaffelse

Temamøde: Trafiksikkerhed i kommunerne

Den 24. november 2011 afholdte KVF temamøde om lokale trafiksikkerhedskampagner. I over halvdelen af landets kommuner udarbejder man lokale trafiksikkerhedskampagner. De er ofte kun kendt i vejcenterområderne, da kommunerne ikke har en naturlig tilgang til at dele med de øvrige kommuner udenfor vejcenterområdet. På temamødet var der fokus på kommunernes trafiksikkerhedskampagner og de fremmødte fortalte om deres lokale kampagner til inspiration for de øvrige Læs nærmere om temamødet i følgende filer: Invitation til temamøde Lokale trafiksikkerhedskampagner i kommunerne ved Jane Olesen, Cowi Referat fra temamødet

By | november 24th, 2011|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til Temamøde: Trafiksikkerhed i kommunerne