About Webmaster

This author has not yet filled in any details.
So far Webmaster has created 89 blog entries.

OBS! nye parkeringsforhold i Køge

Køge midtby er under omlægning, så derfor kan det være vanskeligt at finde parkering tæt på Køge Rådhus, hvor kVF årsmøde 2016 afvikles. Du kan herunnder downloade en oversigt over offentlige P-pladser i Køge midtby, med de aktuelle parkeringspladser mærket af. P-pladser i Køge Midtby

By | april 29th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til OBS! nye parkeringsforhold i Køge

Indkaldelse til KVF generalforsamling 2016

Hermed indkaldes til KVF generalforsamling 2016 i henhold til foreningens vedtægter 12. maj 2016, kl. 12.30 - 13.30 (der indledes med frokost kl. 12.00, årsmødet starter kl. 11.00) Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge, mødelokale ”Niels Juel” Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Indkomne forslag. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Orientering om budget og kontingent for indeværende år. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Og der mangler p.t. 1 suppleant til bestyrelsen (vælges for et år). Bestyrelsen foreslår: Bente Rands Mortensen, som ny formand Helle Schou, Roskilde, (genvalg til bestyrelsen), Manohari Tissera, Køge (genvalg til bestyrelsen), Roland Rasmussen (genvalg til bestyrelsen) Herudover skal vælges to suppleanter til bestyrelsen. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår torsdag den 18. maj 2017. Foreningens faglige virke og nærmeste mål. Eventuelt, herunder orientering om landsdækkende analyse af kommunal vejvedligeholdelse fra SAMKOM Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: Tilmelding til generalforsamlingen (og årsmøde) foretages via dette link

By | april 6th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Indkaldelse til KVF generalforsamling 2016

Referat fra møde i Trafiksikkerhedsnetværk Sjælland

Herunder referat og slides fra Trafiksikkerhedsnetværk Sjælland - d. 10. marts 2016 Download mødereferatet: Referat fra møde i Trafiksikkerhedsnetværk Sjælland 10. marts 2016 Download slides fra oplæg om skolevejsanalyser: Làrus Ágústsson - Skoleveje

By | januar 17th, 2016|Afholdte aktiviteter, Netværksmøder|Kommentarer lukket til Referat fra møde i Trafiksikkerhedsnetværk Sjælland

Byens gulv 2016 – rabat ved tidlig tilmelding

Sæt X i kalenderen 3. februar 2016 hvor Byens Gulv afholdes igen på Hotel Nyborg Strand. Der er mulighed for early bird rabat, ved tilmelding inden d. 11. december! Konferencen sætter fokus på befæstelser i forbindelse med leg og bevægelse, herunder skolebyggerier, transformation af industriområder og 'intelligente belægninger'. Læs mere her: http://www.byplanlab.dk/Byens_Gulv_2016

By | november 19th, 2015|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Byens gulv 2016 – rabat ved tidlig tilmelding

Kommunernes opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2014

Som opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan har KVF sammen med KL og Rådet for Sikker Trafik gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner for at afdække i hvor høj grad handlingsplanens tiltag er gennemført i kommunerne. Undersøgelsens fokus var på initiativer målrettet de bløde trafikanter. Af vedhæftede dokument fremgår besvarelserne fra 69 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet helt eller delvist. Dokumentet følger den nummereringsstruktur som handlingsplanen er opbygget efter. Læs opfølgningen...

By | oktober 26th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Kommunernes opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2014

Netværksdannelse i KVF

Hvis du har en god idé til et nyt netværk, vil KVF gerne hjælpe! KVF ønsker, at fremme viden og kompetence på vejområdet blandt de kommunale medarbejdere. Derfor er én af KVF’s hovedaktiviteter, at understøtte kollegiale netværk. Det betyder at foreningen tilbyder, at hjælpe med økonomisk støtte og praktisk hjælp, sidstnævnte via vores sekretariat KTC. Hvis du har en god idé/forslag til et nyt netværk, vil vi gerne hjælpe med at undersøge interessen/efterspørgslen blandt medlemmerne. Det kunne f.eks. være et netværk om tilgængelighed, belysning eller lignende. På nuværende tidspunkt findes der følgende fungerende netværk, der støttes af KVF: - Trafiksikkerhed - Signalanlæg Du er meget velkommen til at kontakte formanden eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at høre nærmere. Venlig hilsen Bestyrelsen

By | oktober 26th, 2015|Netværksmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Netværksdannelse i KVF

AFLYST: Netværksmøde om trafiksikkerhed for kommunerne på Sjælland

Der inviteres nu til kommunenetværksmøde nr.5 for kommunale trafiksikkerhedsmedarbejdere fra kommuner øst for Storebælt. Der er nu igen taget initiativ til, at vi kan mødes på regionalt niveau og drøfte det praktiske arbejde og samarbejde om trafiksikkerhed. Der var et pænt fremmøde af kommuner på det 4. netværksmøde, selv om det blev afholdt samtidigt med et møde for kommunerne i VD, hvilket vi vil prøve at undgå i fremtiden. Vi ser frem til at se jer torsdag den 17. september på Brandstationen i Ringsted. Med venlig hilsen fra arbejdsgruppen, Thomas Gjerulff (Gentofte) Cristina Buck og Hans Christian Sørensen. Det koster kr. 360,- (ekskl. moms) at deltage.

By | august 1st, 2015|Afholdte aktiviteter, Netværksmøder|Kommentarer lukket til AFLYST: Netværksmøde om trafiksikkerhed for kommunerne på Sjælland

Referat af signalnetværksmøde

Nedenfor listes de forskellige indlæg der var i løbet af dagen, med et kort referat fra hver: 1. Indlæg om Københavns Kommunes erfaringer med RSMP-protokol og drift og vedligeholdelse. Maja Hyveled Jacobsen, Københavns Kommune, havde et spændende indlæg som først handlede om den åbne RSMP-protokol som nu er et krav i alle Københavns Kommunes udbud af styreapparater. Protokollen kan anvendes af alle og betyder at der opstår en mere fri konkurrence i udbudssituationer. I forbindelse med udbud af drift og vedligeholdelse har Københavns Kommune også fået et nyt overvågningssystem Road Monitoring System, RMS, som er Hol-landsk og som alle deres trafiksignaler skal kobles op på. Københavns Kommune har i forbindelse med udbud af drift og vedligeholdelse fået en stor genopretningspulje som skal gå til nye styreapparater og overvåg-ningssystem, modernisering af trafikstyring og skift fra glødepærer til LED. Københavns Kommunes drift- og vedligeholdelseskontrakt er en funktions-kontrakt, hvor entreprenøren har den største risiko, men hvor der er også er indledt et samarbejde om at minimere driftsomkostningerne. Kontrakten gæl-der i 8 år med mulighed for forlængelse i 2 år. Tilbudslisten på reservedele er uafhængig af entreprenøren og udbydes igen efter 4 år. Kontrakten indeholder et ”bod og bonus regime” som måles på responstider og oppetid. 2. Indlæg om forsøgsprojektet ”frit højresving” i Roskilde Kommune. Morten Heegaard Christensen, Roskilde Kommune, fortalte om at Roskilde Kommune har fået dispensation af Vejdirektoratet til etablering af frit højresving i 3 T-kryds i kommunen som forsøg. Forsøget har nu kørt i 3,5 år og dispensationen gælder til ultimo 2015. Der er gennemført en mindre evaluering, hvor adfærden i krydsene holdes op imod lignende kryds uden ”frit højresving”. Evalueringen viser at 90% af cyklisterne gennemfører højresving for rødt, hvor dette er tilladt. Hvor det [...]

By | juli 1st, 2015|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Referat af signalnetværksmøde

Temadag om funktionskontrakter

Vejregelgruppen for funktionskontrakter inviterer til temadag om funktionskontrakter med henblik på at få opsamlet 15 års erfaringer med belægningsvedligeholdelse i længerevarende kontrakter. Målgruppen er vejingeniører og teknikere i kommuner, hos rådgivere og asfaltentreprenører. Temadagen finder sted onsdag den 16. september 2015 i Middelfart. Du kan se program for temadagen og tilmelde dig her: http://www.asfaltindustrien.dk/vejfolk/arrangementer  (deltagelse er gratis)

By | juli 1st, 2015|Afholdte aktiviteter, Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til Temadag om funktionskontrakter

Landsdækkende analyse af den kommunale vejvedligeholdelsestilstand

I uge 23 fik alle landets kommuner via de tekniske direktører og vejchefer en invitation til deltagelse i en landsdækkende analyse af tilstanden på det kommunale vejnet. Formålet med analysen er at sætte fokus på kommunevejenes tilstand og at synliggøre det gennemsnitlige investeringsbehov i de deltagende kommuner og på landsplan. Analysen fokuserer på tilstanden og investeringsbehovet i forhold til den kapitalbevarende drift i forbindelse med følgende 7 elementer: kørebaner, afvandingselementer, cykelstier, fortove, broer/bygværker, gadebelysning og signalanlæg. Data indsamles indtil 1. oktober 2015 med henblik på en offentliggørelse af resultatet i forbindelse med Vejforum 2015. Læs mere om analysen her Analysen er sat i gang af det Strategiske direktørforum, hvor repræsentanter fra KTC, KL og Vejdirektoratet på direktørniveau mødes og drøfter den strategiske udvikling af vejsektoren. Analysen udføres i regi af SAMKOM – kommunernes og Vejdirektoratets samarbejde om det samlede vejnet.

By | juli 1st, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Landsdækkende analyse af den kommunale vejvedligeholdelsestilstand

KVF ønsker god sommer 2015

Kære kollega Sommervejret er på vej og nogle er på vej på ferie, mens andre venter lidt. Foreningens generalforsamling og årsmøde blev afholdt den 7. maj i Aarhus. På generalforsamlingen var der genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg. Herudover blev Inge Gjesager (Skive Kommune) og Regina B. Steiniche (Aarhus Kommune) valgt som suppleanter. Den nye bestyrelse med fotos kan ses her Efter generalforsamlingen og en spændende orientering om Aarhus bymidte ”set gennem en arkitekts briller” var der en besigtigelse af interessante bygninger, p-anlæg og infrastruktur ved de nye bydele ved havnen. Alt i alt en god dag med god stemning og spændende faglige input. God sommer! På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen Roland Rasmussen

By | juli 1st, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til KVF ønsker god sommer 2015

Nyt spændende møde for alle med interesse i signalanlæg!

KVF har ønsket at styrke netværksdannelsen for drift af signalanlæg og har derfor sammensat dette spændende program. Mødet afholdtes den 4. juni 2015 fra kl. 10.00 til 16.00 på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Læs referat fra mødet  

By | maj 7th, 2015|Afholdte aktiviteter, Temamøder|Kommentarer lukket til Nyt spændende møde for alle med interesse i signalanlæg!

Spørgeskema om kommunernes indsats i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan

I denne uge modtager alle kommuner et spørgeskema, der skal belyse kommunernes indsats i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan. Vi håber, at I vil tage jer tid til at besvare spørgeskemaet, så vi får viden om kommunernes store indsats for trafiksikkerheden. Færdselssikkerhedskommissionen har i forbindelse med den ny handlingsplan en ambition om at offentliggøre et opfølgningsnotat hvert år. Notatet vil omtale de af planens initiativer som er igangsat. Det første notat er lavet i august 2014 og kan findes på KVFs hjemmeside. Opfølgningsnotatet kommer nemt til kun at indeholde de initiativer som igangsættes af de centrale myndigheder og organisationer, som Politiet, Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik. Så hvis ikke vi samler informationer ind direkte fra jer i kommunerne, så vil kommunernes trafiksikkerhedsindsats ikke være nævnt. Det vil ikke være retvisende, fordi kommunerne investerer både tid og penge i at forbedre trafiksikkerheden. Vi har valgt i år kun at følge op på de kommunale tiltag der er målrettet de bløde trafikanter, næste år er det muligt at vi vælger et andet fokusområde. Vi forventer at kunne præsentere de samlede resultater fra denne undersøgelse før sommeren 2015. Derfor beder vi dig om at sende dine svar senest d. 22. maj 2015.

By | maj 6th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Spørgeskema om kommunernes indsats i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan

Ny medlemskommune i KVF

Vi glæder os over, at vi nu kan byde velkommen til endnu en medlemskommune i Kommunalteknisk Vejforening! Struer Kommune har netop meldt sig ind i foreningen. Vi ser frem til at byde velkommen til en masse nye kontaktpersoner fra kommunen som lige som alle andre kommunale vejfolk, kan registrere sig i denne formular

By | april 12th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Ny medlemskommune i KVF

Indkaldelse til årsmøde i Viadania

Så er vi klar med programmet for årsmødet i Viadania. En stribe gode indlæg til inspiration. Efter frokost vil der være workshopaktiviteter, i tæt relation til indlæggene – vi ser frem til en god debat. Vi har samlet op fra ledelsessporet på VEJFORUM, og vi runder dagen af med at definere 2015 – 2017 indsatser i 3 nye netværk : Styrke branchens image Skabe partnerskab og samarbejde – med fokus på rekruttering Skabe anerkendelse hos de unge/studerende – motivation for studievalg En dag for ildsjæle !! Tilmeldingen sker her: http://www.vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=215906 Det er gratis at deltage. Hent programmet som .pdf Send gerne til en kollega der interesserer sig for emnet.

By | april 12th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Indkaldelse til årsmøde i Viadania

Praktisk samarbejde om trafiksikkerhed

Kære alle sammen! Hermed referat fra netværksmødet d. 12. marts 2015. Du kan også finde en opdateret liste over netværkets deltagere. Der var et pænt fremmøde på netværks mødet i betragtning af at Vejdirektoratet afholdt en workshop for de samme kommuner på den samme dag. Vi må i fremtiden prøve at undgå at den slags sker igen, jeg har kort drøftet med den lille planlægnings gruppe, og vi er blevet enerige om at vi frem over vil prøve at udsende indbydelserne via Outlook systemet, så den ender i de enkeltes kalender med det samme. Et andet problem er, at vi måske ikke længer kan være i Ringsted, man er ved at nedlægge dele af brandstationen og forplejning er ikke længer mulig, vi kan naturligvis få forplejning ude fra, men hvis der er nogle som har en god ide til at flytte mødet, til et sted som har de samme faciliteter som i Ringsted, så må de meget gerne kontakte mig() så ser jeg på det. Bo Westhouse fra Cowi fortalte om avanceret styring af lyssignaler bla. Med henblik venstresving så det ikke gik ud over kapaciteten, han mente at der var mange signalanlæg som i dag ikke var tidsvarende og som kunne forbedres yderligt til gavn for både trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Det var Bo´s mening at man skulle følge den henvisning som bla. Færdselssikkerhedskommissionen påpeget i deres sidste rapport, at Kommunerne skal gennemgå deres signalanlæg for at forbedre dem. Ursula Friis fra Rådet fortalte om de planer som Rådet har for samarbejdet med Kommunerne og om de nye kampagner som rådet selv ville køre i 2015. Ursula nævnte to datoer som hun syner kommunerne skulle tage til efterretning: ”Sikker trafik konferencen” den 28-29 oktober i [...]

By | april 4th, 2015|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til Praktisk samarbejde om trafiksikkerhed

Generalforsamling i Kommunal Vejteknisk Forening

I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til KVF generalforsamling. KVF afholder generalforsamling og årsmøde i Aarhus torsdag d. 7. maj kl. 11:00-20.00 (generalforsamling kl. 12:30 - 13:30). Hent dagsorden for generalforsamling som pdf Du kan se hele programmet og tilmelde dig via nedenstående links.   Program for KVF generalforsamling og årsmøde 2015 KVF Generalforsamling 2015 referat

By | marts 29th, 2015|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til Generalforsamling i Kommunal Vejteknisk Forening

Vejnettet.dk har vokseværk – vil du være med til at bestemme?

Kære kollega i vejsektoren Vejnettet.dk har to faglige temaer ”Trafiksikkerhed” og ”Vejjura/vejmyndighed” og anvendes i dag aktivt, som fagligt videndelingsforum for medarbejdere i vejsektoren. Tiden er derfor kommet til at undersøge, om der er behov for videndeling på tværs af vejmyndigheder indenfor andre faglige områder. SAMKOM har derfor udarbejdet et kort spørgeskema, som vi håber, du vil bruge 5 minutter af din tid til at svare på – også selvom du i dag måske ikke er medlem af Vejnettet.dk. Klik her for at være med https://da.surveymonkey.com/s/9JJSTKP - eller indsæt adressen i din browser. Spørgeskemaet skal være udfyldt senest den 16. april 2015. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at finde frem til, hvilke emner der har potentiale for dialog og videndeling for både medarbejdere i kommunerne og Vejdirektoratet. Dine svar vil hjælpe os til at se, om der er behov for flere faglige temaer. Du kan desuden angive, hvilke emner, der er særligt interessante for dig. Om Vejnettet.dk Vejnettet.dk er vejsektorens videndelingsforum for medarbejdere fra kommuner og Vejdirektoratet. Alle kommuner er repræsenteret og alle kan udveksle erfaringer, dele viden og hjælpe hinanden med at finde svar på faglige problemstillinger på en effektiv og hurtig måde. Vejnettet er et lukket forum, hvor kun medlemmer kan få adgang, hvilket sikrer en fortrolig videndeling og erfaringsudveksling. Vejnettet administreres af SAMKOM, som er et landsdækkende samarbejdsforum mellem KTC - Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet.

By | marts 25th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Vejnettet.dk har vokseværk – vil du være med til at bestemme?

Ny erfagruppe om signalanlæg

KVF har længe ønsket at styrke netværksdannelsen for drift af signalanlæg. Det har vi nu har fået mulighed for og derfor inviteres du til erfa- og netværksmøde torsdag den 4. juni 2015 i Odense. Vi forventer at mødet vil vare minimum 4 timer. For nogle år siden forsøgte KVF at danne et netværk for drift af signalanlæg. Der blev afholdt et møde med stor tilslutning og der var ligeledes stor interesse for at oprette netværk, som kunne mødes med jævne mellemrum og udveksle erfaringer og ny viden. KVF vil med dette initiativ arbejde for, at dette nu kan lykkes. Sæt derfor kryds i kalenderen – nærmere om program og sted følger snarest. Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, får du en direkte invitation Bestyrelsen

By | marts 19th, 2015|Nyheder|Kommentarer lukket til Ny erfagruppe om signalanlæg

KVF’s årsmøde og generalforsamling 2015

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til KVF’s årsmøde og generalforsamling 2015. Det afholdes torsdag den 7. maj 2015 i Aarhus. Bestyrelsen er stadig i gang med de sidste detaljer til programmet. Der planlægges en tur rundt i Aarhus efter generalforsamlingen, hvor vi skal se og høre om spændende projekter. Detaljeret program udsendes sidst i marts måned. Hold øje med hjemmesiden for mere information snarest!

By | marts 5th, 2015|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til KVF’s årsmøde og generalforsamling 2015