Aktiviteter

KVFs aktiviteter for medlemmerne omfatter primært temamøder og det årlige årsmøde.

Årsmøde

KVFs årsmøde afholdes samme dag som foreningens generalforsamling – dvs. i andet kvartal. Årsmødet planlægges i samarbejde med en værtskommune og indeholder faglige indlæg og besigtigelser.

Temamøder

KVF afholder ca. 4-6 temamøder om året. Temamøderne omhandler aktuelle emner og udfordringer inden for vej- og trafikområdet. Emnerne for temamøder fastlægges af bestyrelsen og gerne med input fra medlemmerne. Som udgangspunkt afholdes temamøderne både øst og vest for Storebælt med forskellige kommuner som vært. Afhængigt af temaet indeholder møderne oplæg, debat og evt. besigtigelse.

KVF Aktiviteter

Du finder information om kommende og afholdte aktiviteter ved at følge nedenstående links:

Kommende aktiviteter

Afholdte aktiviteter